Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Designtilgang

 • Designmetode

  Vi tilbyder komplette designløsninger der spænder fra den første rådgivning over konceptudvikling til indflytningsklart byggeri. Vi leverer professionel og progressiv arkitektur, der følger vores kunders ambitioner helt til dørs, og bliver af varig værdi for brugerne, kulturen og samfundet. Derfor er vores designmetode både dynamisk og strategisk.

  Vi arbejder uhierarkisk, fordi det skaber den bedste grobund for nysgerrighed og kreativitet. Vores organisation er tilrettelagt ud fra et princip om, at vi altid deler viden. De bedste idéer og resultater opstår, når vi arbejder i fællesskab på tværs af discipliner, kulturbaggrunde og kontorer. Vores kontor i København er rammen om mere en 25 forskellige nationaliteter, der alle bidrager med hver deres særegenhed og professionalisme. Dialogen er i centrum, både i vores interne processer og i relation til bygherrer og samarbejdspartnere.

  Viden er et helt afgørende designparameter helt fra den overordnede strategi til det endelige materialevalg. Vi arbejder strategisk i krydsfeltet mellem arkitektur, ingeniørvidenskab og teknologi, og integrerer forskningsbaseret viden i samtlige designstadier. Målet er at skabe bæredygtig, levende arkitektur. Bæredygtighed forstår vi som muligheden for at tilføre vores projekter værdier i et bredt spektrum, der spænder fra blødere, sociale kvaliteter til stedsspecifikke løsninger, der berører bl.a. infrastruktur, demografi og mikroklima. Når vi arbejder holistisk og interdisciplinært sikrer vi, at vores projekter får de bedst mulige betingelser.

  Samarbejde

  Vi er kendetegnet ved stærke og tillidsfulde samarbejder, både eksternt i forhold til kunder og rådgivere, og internt i vores egen organisation. For os handler det altid om, at projekterne skal have de bedste vilkår, og derfor er alle vores samarbejdsprocesser uhierarkiske, præget af åbenhed og ønsket om dialog og konsensus.

  Arkitekturen er altid vores primære fokus, men vi faciliterer også gerne processer. Vi ser det som naturligt, at vi i samarbejder med vores kunder også bidrager med indsigt i vores globale netværk, viden og erfaringer. Ved at bygge broer mellem viden og mennesker verden over, skaber vi tillid, værdi og fællesskab i vores samarbejder.

  Samskabelse er et nøgleord i vores arbejdsproces. Derfor tager vi også gerne ekstra skridt for at nærme os både rådgivere og kunder. Det kan betyde, at vi i forbindelse med dele af et projekt sætter os under samme tag som rådgivere eller kunder for at sikre en produktiv arbejdsproces. Fysisk nærhed og dialog fremmer velfungerende samarbejder, og styrker følelsen af at være ét hold. Vi ønsker altid, at en samarbejdsproces skal være en rejse, hvor alle parter føler sig set, hørt og berigede.

  Projektledelse

  Forudsætningen for et vellykket byggeprojekt er en god og tillidsfuld proces baseret på et velfungerende samarbejde parterne imellem. At kunne skabe tryghed og overskuelighed i en projektorganisation er afgørende for at opnå en udviklingsproces der balancerer kvalitet, tid og økonomi. Vores tilgang til at udvikle projekter er altid at skabe mest mulig værdi inden for projektets ramme – vi kalder det; at spænde rammen helt ud.

  Vi tilbyder en lang række kompetencer inden for bygherrerådgivning, arkitektonisk konceptudvikling, projektering, landskab, bæredygtighed, design og grafisk design, projektledelse, byggeledelse og IKT-ledelse, og vores teams sammensættes efter devisen ’rette kompetencer på rette sted’, på denne måde bliver vores teams komplette og robuste teams.

  Vores projektledere er erfarne inden for planlægning og styring af projekter og inden for ledelse af mennesker – herunder også brugerinddragelsesprocesser. Brugerinddragelse er særdeles vigtig i planlægnings- og designprocesser. Gennem inddragelse skaber vi forankring og forståelse for projektet blandt brugerne, og ofte er denne gruppe også de bærende informationskilder, når det kommer til funktionaliteten i projektet, dem der tilfører projektet specialviden

  Vi ønsker altid at indgå samarbejder baseret på tillid og respekt for fagligheder, samt at bidrage til en konstruktiv dialog og følelsen af et fælles ansvar, sådan når vi bedst vores mål.