• Henning Larsens Fond

   Henning Larsen stiftede i 2001 for egne midler Henning Larsens Fond, som har til formål at fremme og formidle arkitektur i bred forstand, og som hvert år på stifterens fødselsdag den 20. august uddeler midler fra fonden.

  • En række yngre danske arkitekter har modtaget prisen, og i 2007, 2008, 2012, 2015 og 2017 har fonden afholdt en internationale konkurrencer om hhv. arkitekturfotografi, arkitekturtegning, at skrive om arkitektur, Arkitektur & Film og Arkitektur & Musik.

   Fonden, som er almennyttig og almen velgørende, har til formål at støtte dansk arkitektur i bred forstand, bl.a. til videreuddannelse, rejselegater, udstillingsvirksomhed, udgivelse af bøger om arkitektur, udvikling og implementering af informationsteknologi i forbindelse med arkitektur og som hædersgaver til arkitekter, der har gjort sig særlig bemærket ved skabelse af bygningsværker eller andet af høj kvalitet.

   Fonden ligger i naturlig forlængelse af Henning Larsens interesse for, parallelt med hans virke som arkitekt både i praksis på tegnestuen og i teori, da han var professor på Kunstakademiet, at fremme og formidle arkitektur, bl.a. også da han i 1980’erne skabte arkitekturgalleriet SKALA og arkitekturmagasinet SKALA.

   Bestyrelsen består af:

      Arkitekt m.a.a. Troels Troelsen (formand)
      Direktør, arkitekt m.a.a. Kent Martinussen, Dansk Arkitektur Center
      Arkitekt m.a.a. Ingela Larsson
      Arkitekt m.a.a. Simon Ingvartsen 

      Mag.art. Bente Scavenius
      Cand.mag., BA i kunsthistorie Lone Backe
      Advokat Niels Bang

  • Henning Larsens Fond udskriver international konkurrence om ”utopien i arkitekturen”

  • Henning Larsens fond glæder sig over at udskrive sin seneste konkurrence i sin serie af prisopgaver, denne gang en åben, international konkurrence med emnet Utopien i Arkitekturen. Tidligere prisopgaver har udforsket ”at fotografere arkitektur” (2007), ”at tegne arkitektur” (2008), ”at skrive om arkitektur” (2012), ”arkitektur og film” (2015) og ”arkitektur og musik” (2017)

   Konkurrencen efterspørger ideer og billeder, der kan revitalisere utopien i arkitekturen

   Baggrunden er Henning Larsens virke som den nysgerrige arkitekt, der søgte nye uprøvede veje i arkitekturen og søgte inspirationer vidt omkring, f.eks. i anonym design og arkitektur, i fortidens bygningsværker, og i videnskabens nyeste landvindinger, som det beskrives i den vedlagte tekst af arkitekt Troels Troelsen, mangeårig samarbejdspartner på tegnestuen og formand for fonden

   Konkurrencen efterlyser arkitektoniske, utopiske visioner.

   Der efterspørges ideer, der med kunstnerisk og poetisk kraft kan inspirere til en ny dimension, og en ny kvalitet i arkitekturen. Opgaven: i skitser og ord at beskrive et Utopia, en drøm eller stemning med nedslag i rumlige, arkitektoniske enkeltheder

   Aflevering skal ske anonymt som JPG eller PDF, maks. 4 lavformat A3 sider eller 1 lavformat A1 planche. Tekst på sider begrænses til 1500 tegn i alt. Filstørrelse må ikke overskride 10mb. 

   Alle sider forsynes med tilfældigt valgt seks cifret tal i øverste højre hjørne. Navneseddel med navn, adresse, mail og telefonnummer) på forfatter(-e) vedlægges forslaget en i folder forsynet med det sekscifrede tal. Navneseddel håndteres af konkurrencens sekretær og er utilgængelig for dommerne under bedømmelsen. 

   Tidligere publiceret materiale afvises. Forslag fra slægtninge eller partnere til dommerne accepteres ikke. 

   Forslagene vil blive bedømt af en komite med deltagelse af Henrik Oxvig (cand mag. et mag. Art), Jytte Rex (kunstner), Kathrin Susanna Gimmel (arkitekt), Ben Clement og Sebastian de la Cour (benandsebastian kunstnere) and Troels Troelsen (arkitekt). 

   Vinderen vil blive offentliggjort 20. august 2021.  Efterfølgende vil forslagene blive udstillet på Dansk arkitektur Center i BLOX- i København. Præmiesummen på 14.000 Euro tildeles det bedste forslag eller fordeles efter bedømmelseskomitéens skøn. 

   Fonden forbeholder sig ret til at vise forslagene på hjemmesiden et år efter offentliggørelsen. 

    

   Tak til alle, der blev indsendt til konkurrencen i Henning Larsen Foundation i 2021! Indlæg er nu lukket.


   På grund af den store mængde poster kan det tage lidt tid at bekræfte modtagelsen. Hvis du har indsendt en post og ikke modtager en bekræftelses-e-mail inden onsdag den 14. april, bedes du sende en e-mail til architectureandutopia@henninglarsen.com. Medtag dit navn og navnet på den fil, du har indsendt, så vender vi tilbage til dig.


   Alle dem, der indsendte inden fristen den 9. april, 23:59 CET, vil blive overvejet.

    

   (Billedet: Karl Friedrich Schinkel´s scenografi til Tryllefløjten, fra Wikimedia Commons.)

    

   • Utopien i arkitekturen

    Troels Troelsen, bestyrelsesformand for Henning Larsens Fond, skriver om utopien i arkitekturen.

    Hvordan fastholder vi i dag arkitekturen som en kunstart, der ikke er indsnævret af økonomisk tænkning, men som kan udvikle sig gennem ideer og eksperimenter?

    Oscar Wilde:

    “A map of the world that does not include Utopia is not worth even glancing at, for it leaves out the one country at which Humanity is always landing. And when Humanity lands there, it looks out, and, seeing a better country, sets sail. Progress is the realisation of Utopias.”

    Henning Larsen var en nysgerrig arkitekt. Han var ambitiøs og ærgerrig, men uden at det var helt entydigt hvad han stilede imod. Han vidste det formodentligt ikke, for hvis han vidste det ville tiltrækningen og magien mangle. Det spændende ved at arbejde på tegnestuen var netop denne åbenhed mod det ukendte. Henning lod tingene ske og holdt undertiden på den forkerte hest blot for at holde processen åben. For ham var arkitekturen et hemmelighedsfuldt sædekorn, der skulle fralokkes sine hemmeligheder. Selv når vi havde opnået noget enestående, var han klar til at ønske sig et andet sted hen. Nysgerrigheden gav sig også udslag Hennings mange initiativer, som f.eks. Skala Galleri og Skala magasin og senest i Henning Larsens fond med priser og prisopgaver

    Det var som om Henning drømte om et Utopia?

    Tidens eskalerende fremskridt udfordrer mere end nogensinde vores forståelse af verden. På den ene side lover Videnskabens landvindinger overvældende muligheder, som kunne inspirere eventyrlige utopier, med uventede perspektiver. På den anden side udfordrer automatiseret design gennem algoritmer og kunstig intelligens i samspil med den nuværende tendens mod hjemmearbejdspladser og virtuelt samarbejde vores faglighed, og inddæmmer både fagligt nærvær og universelt udsyn. Samtidig tiltager opkøb og fusioner mellem arkitektvirksomheder, entreprenører og ingeniørfirmaer. Her tenderer tidens krav til at alle arkitekturens tekniske, videnskabelige, sociologiske og miljømæssige aspekter dokumenteres, som om vi stilede mod en arkitektur, der kan værdisættes i regneark.

    Hvordan fastholder vi i dag Arkitekturen som en kunstart, der ikke oversvømmes af økonomitænkning, men udvikles gennem nytænkning og eksperimenter?

    Konkurrencens mål er at revitalisere utopien i arkitekturen. Modernismen var i sin fødsel drevet af en vision om en fantastisk fremtid, som endnu ikke var realistisk. Det var også en fremtid, som for det meste formede sig anderledes og med utallige nye, overvældende perspektiver, både lovende og skræmmende. Man kan savne de storslåede, utopiske visioner fra 1700 tallet og fra den tidlige sovjetiske arkitekturs modernisme. Det var drømme om noget eventyrligt i fremtiden, noget der måske, måske ikke kunne finde sted. Noget der ville ændre vores liv og vores verdensbillede.

    Konkurrencen efterlyser arkitektoniske, utopiske visioner.

    Der efterspørges ideer, der med kunstnerisk og poetisk kraft kan inspirere til en ny dimension, og en ny kvalitet i arkitekturen.

   • 2020 Priset:

    Henning Larsens Fond hylder Uffe Leth og Karsten Gori.

    Årets æreslegat tildeles tegnestuen Leth & Gori.

    Tegnestuen blev stiftet i 2007 og har fokus på at skabe stedsspecifikke by- og bygningsprojekter af høj arkitektonisk kvalitet.

    ”Tegnestuen har en spændvidde i sit virke, som burde overstige dens størrelse og i virkeligheden er tegnestue ikke særligt dækkende for Leth & Goris særlige måde at arbejde med arkitektur på,” indleder Simon Ingvartsen, Design Director hos Henning Larsen, om motivationen for valget af årets prismodtagere.

    Ved siden af arbejdet med projekterne har Leth & Gori siden 2011 drevet arkitekturgalleriet Absalonsgade 21B, som også er tegnestuens adresse, og ud over deres virke med tegnestue og galleri er Uffe Leth og Kasten Gori begge undervisere ved Kunstakademiets Arkitektskole.

    ”De mange måder, som Leth & Gori arbejder med arkitektur på; som praktiserende arkitekter, kuratorer, formidlere og undervisere, vidner om et syn på arkitekturen og en forståelse af arkitektens rolle, hvor det arkitektoniske er generøst; det handler at skabe rum, i ordets bredeste forstand, for andre og for noget, og hvor mediet er ubegrænset.” siger Simon Ingvartsen.

    ”Vi har i Henning Larsens Fond ikke kunnet lade være med at drage paralleller mellem Leth & Gori og Henning Larsens egen praksis; med tegnestue, galleri og undervisning. I en tid hvor specialisering og vækst er generelle tendenser, som desværre også skaber afstand mellem praksis, undervisning, forskning og formidling, fremstår den bredde og nysgerrighed, hvormed Leth & Goris dedikerede arbejde tager afsæt som et eksempel til inspiration og efterlevelse, som vi med legatet, ønsker at påskønne.” slutter han.

    Læs den fulde nyhedshistorie her.

   • Alle prismodtagere

    2019

    Joesphine Michau, CAFx, Copenhagen Architecture Festival 

    2018

    Norrøn, arkitekter 

    2017

    International konkurrence om arkitektur og musik
    1. præmie: Cristian Vogle: "The Bell Tower Seed"
    2. præmie: Jakob Draminsky Højmark: "Yakushiji III"
    3. præmie: Henrik José: "Swirley Bokeh"
    Lyt til kompositionerne

    2016

    Arkitekt Bente Lange
    Praksis Arkitekter, Mette Tony og Mads Bjørn Hansen

    2015

    International konkurrence om arkitektur og film
    1. præmie: Cole Phoenix Skaggs
    2. præmie: Sam Renseiw
    3. præmie: Barbara Bohr og Agapi Triantafillidis

    2014

    Arkitekt Johnny Svendborg
    Arkitekt Merete Lind Mikkelsen

    2013

    Arkitekt Mette Lange
    Landskabsarkitekt Marianne Levinsen
    Arkitekt Hans Peter Hagens

    2012

    International konkurrence om at skrive om arkitektur
    1. præmie: Nathan Romero Muelas
    2. præmie: Daniel Persson
    3. præmie: Sanne Flyvbjerg
    3. præmie: Mette Marie Kallehauge
    3. præmie: Tinne Delfs

    2011

    Journalist Henrik Sten Møller
    Arkitekt Kjeld Kjeldsen

    2010

    Arkitekturfotograf Jens Lindhe

    2009

    Arkitekt Theo Berg

    2008

    International konkurrence om arkitekturtegning
    1. præmie: Robert Müller, Østrig
    2. præmie: Julian Busch, Tyskland
    3. præmie: Julie Huang Jahn, Danmark
    3. præmie: Barnabas Wetton & Chris Thurlbourne, Danmark
    3. præmie: Clemens Helmke & Dorothée Billard, Tyskland

    2007

    International konkurrence om arkitekturfotografi
    Ingen 1. præmie uddelt
    2. præmie: Michael Stefan Rathje-Sørensen, Danmark
    2. præmie: Ditz Fejer, Østrig
    3. præmie: Nils Lund Pedersen, Danmark
    Hædrende omtale: Lars Gundersen, Danmark
    Hædrende omtale: Casper Balslev og Mads Nisssen, Danmark

    2006

    Billedmageren Jytte Rex

    2005

    Tegnestuen Force4: Andreas Lauesen, Christian Dalsdorf, Maja Asaa og Mikala Holme Samsøe

    2004

    Arkitektgruppen Kollision: Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing og Rune Nielsen
    Arkitekt Kent Martinussen
    Filminstruktør Nils Vest

    2003

    Arkitekt Julien De Smedt

    2002

    Arkitekt Dorte Mandrup-Poulsen
    Arkitekt Merete Ahnfeldt-Mollerup

    2001

    Arkitekt Bjarke Ingels

  Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling