• Henning Larsens Fond

   Henning Larsen stiftede i 2001 for egne midler Henning Larsens Fond, som har til formål at fremme og formidle arkitektur i bred forstand, og som hvert år på stifterens fødselsdag den 20. august uddeler midler fra fonden.

  • En række yngre danske arkitekter har modtaget prisen, og i 2007, 2008, 2012, 2015 og 2017 har fonden afholdt en internationale konkurrencer om hhv. arkitekturfotografi, arkitekturtegning, at skrive om arkitektur, Arkitektur & Film og Arkitektur & Musik.

   Fonden, som er almennyttig og almen velgørende, har til formål at støtte dansk arkitektur i bred forstand, bl.a. til videreuddannelse, rejselegater, udstillingsvirksomhed, udgivelse af bøger om arkitektur, udvikling og implementering af informationsteknologi i forbindelse med arkitektur og som hædersgaver til arkitekter, der har gjort sig særlig bemærket ved skabelse af bygningsværker eller andet af høj kvalitet.

   Fonden ligger i naturlig forlængelse af Henning Larsens interesse for, parallelt med hans virke som arkitekt både i praksis på tegnestuen og i teori, da han var professor på Kunstakademiet, at fremme og formidle arkitektur, bl.a. også da han i 1980’erne skabte arkitekturgalleriet SKALA og arkitekturmagasinet SKALA.

   Bestyrelsen består af:

      Arkitekt m.a.a. Troels Troelsen (formand)
      Direktør, arkitekt m.a.a. Kent Martinussen, Dansk Arkitektur Center
      Arkitekt m.a.a. Ingela Larsson
      Mag.art. Bente Scavenius
      Cand.mag., BA i kunsthistorie Lone Backe
      Advokat Niels Bang

  • 2017: Vinderne af konkurrenen Arkitektur & Musik

  • 1. præmie: Cristian Vogel (i midten) for "The Bell Tower Seed"
   2. præmie: Jakob Draminsky Højmark (til venstre) for "Yakushiji III"
   3. præmie: Henrik José (til højre) for "Swirley Bokeh"

   I november 2016 udskrev Henning Larsens Fond en international konkurrence om arkitektur og musik. Fonden ønsker med konkurrencen at belyse og udforske samspillet mellem arkitekturen og musikken og skabe ny inspiration for arkitekter og musikere.

   Konkurrencen modtog 145 musikkompositioner fra komponister i 21 lande. Dommerkomitéen har de seneste måneder lyttet til alle kompositionerne og fundet en vinder. 

   Dommerkomitéen skriver om  konkurrencebidragene: "Kvaliteten og entusiasmen i de mange bidrag viser en overvældende interesse for emnet. Opgaveteksten beskriver den tætte sammenhæng mellem musikken og arkitekturen, ikke kun fysisk i sansning og i de menneskelige proportioner, men også i den metafysiske dimension. Forslagene spænder over et enormt spektrum af tilgange. Akustisk og elektronisk musik samt indsamlede lyde indgår."

   Vinderen af konkurrencen blev Cristian Vogel med kompositionen "The Bell Tower Seed". Den chilensk fødte komponist er bosiddende i København.

   Om vinderen siger dommerkomitéen: "Det er en grandios, klassisk opbygget komposition. Monumentets arkitektoniske fremtræden i sin kontekst udfoldes musikalsk med klokkelyd og by-lyde. Kompositionen udmærker sig ved en flot udfoldelse af klokkelyden. Man suges ind i mange aspekter af klokkeklangen. Reallydene fra byrummet skaber en fin dybde. Værket udfolder sit materiale i en meget fin musikalsk form."

   Andenpræmien går til Jakob Draminsky Højmark for kompositionen "Yakushiji III". Han er komponist og lydkunstner, bosiddende i København. 

   Henrik José modtager tredjepræmien for kompositionen "Swirley Bokeh". Han er født i Sverige og i dag bosiddende i Berlin, hvor han virker som komponist og lyddesigner.

   "Alle sanser spiller med i oplevelsen af arkitektur. Hørelsen forbinder os med arkitekturen, idet vi kan høre os selv og vores egen stemme, der blander sig med stemmer og lyde fra omgivelserne og skaber en oplevelse af samhørighed," siger arkitekt Troels Troelsen, der er formand for Henning Larsens Fond og dommerkomitéen. "Musikken skaber rum, den "finder sted". Den bruger arkitekturen som baggrund og klangbund, samtidig med at musikken indtager rummet og skaber fællesskab. Musikken har ligesom andre kunstarter, tegning, fotografi og sprog formmæssigt familieskab til arkitekturen." 

   Konkurrencen er den femte i rækken af arkitekturkonkurrencer, som Henning Larsens Fond har afholdt. Fonden har tidligere stået bag fire internationale konkurrencer: "at fotografere arkitektur" i 2007, "at tegne arkitektur" i 2008, "at skrive om arkitektur" i 2012 og "Arkitektur & Film" i 2015.  

   Førstepræmien modtager €9.000, andenpræmien €6.000 og tredjepræmien €3.000.

   Dommerkomitéen bestod musiker og komponist Irene Becker, komponist og professor Niels Rosing-Schow, musiker og komponist Niels Lyhne Løkkegaard, tonemester Peter Albrechtsen og arkitekt Troels Troelsen. 

  • Lyt til de vindende kompositioner

  • 1. præmie

   "The Bell Tower Seed"
   Af Cristian Vogel, København
   Præmie: €9.000
   Link til kompositionen: https://goo.gl/wVAkpJ

   2. præmie

   "Yakushiji III"
   Af Jakob Draminsky Højmark, København
   Præmie: €6.000
   Link til kompositionen: https://goo.gl/9sEkfF

   3. præmie

    "Swirley Bokeh"
   Af Henrik José, Berlin
   Præmie: €3.000
   Link til kompositionen: https://goo.gl/eRCLmf

  • Alle prismodtagere

  • 2017

   International konkurrence om arkitektur og musik
   1. præmie: Cristian Vogle: "The Bell Tower Seed"
   2. præmie: Jakob Draminsky Højmark: "Yakushiji III"
   3. præmie: Henrik José: "Swirley Bokeh"
   Lyt til kompositionerne

   2016

   Arkitekt Bente Lange
   Praksis Arkitekter, Mette Tony og Mads Bjørn Hansen

   2015

   International konkurrence om arkitektur og film
   1. præmie: Cole Phoenix Skaggs
   2. præmie: Sam Renseiw
   3. præmie: Barbara Bohr og Agapi Triantafillidis

   2014

   Arkitekt Johnny Svendborg
   Arkitekt Merete Lind Mikkelsen

   2013

   Arkitekt Mette Lange
   Landskabsarkitekt Marianne Levinsen
   Arkitekt Hans Peter Hagens

   2012

   International konkurrence om at skrive om arkitektur
   1. præmie: Nathan Romero Muelas
   2. præmie: Daniel Persson
   3. præmie: Sanne Flyvbjerg
   3. præmie: Mette Marie Kallehauge
   3. præmie: Tinne Delfs

   2011

   Journalist Henrik Sten Møller
   Arkitekt Kjeld Kjeldsen

   2010

   Arkitekturfotograf Jens Lindhe

   2009

   Arkitekt Theo Berg

   2008

   International konkurrence om arkitekturtegning
   1. præmie: Robert Müller, Østrig
   2. præmie: Julian Busch, Tyskland
   3. præmie: Julie Huang Jahn, Danmark
   3. præmie: Barnabas Wetton & Chris Thurlbourne, Danmark
   3. præmie: Clemens Helmke & Dorothée Billard, Tyskland

   2007

   International konkurrence om arkitekturfotografi
   Ingen 1. præmie uddelt
   2. præmie: Michael Stefan Rathje-Sørensen, Danmark
   2. præmie: Ditz Fejer, Østrig
   3. præmie: Nils Lund Pedersen, Danmark
   Hædrende omtale: Lars Gundersen, Danmark
   Hædrende omtale: Casper Balslev og Mads Nisssen, Danmark

   2006

   Billedmageren Jytte Rex

   2005

   Tegnestuen Force4: Andreas Lauesen, Christian Dalsdorf, Maja Asaa og Mikala Holme Samsøe

   2004

   Arkitektgruppen Kollision: Andreas Lykke-Olesen, Tobias Løssing og Rune Nielsen
   Arkitekt Kent Martinussen
   Filminstruktør Nils Vest

   2003

   Arkitekt Julien De Smedt

   2002

   Arkitekt Dorte Mandrup-Poulsen
   Arkitekt Merete Ahnfeldt-Mollerup

   2001

   Arkitekt Bjarke Ingels

  Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling