• To collection
    • Vi tilbyder komplette designløsninger der spænder fra den første rådgivning over konceptudvikling til indflytningsklart byggeri. Vi leverer professionel og progressiv arkitektur, der følger vores kunders ambitioner helt til dørs, og bliver af varig værdi for brugerne, kulturen og samfundet. Derfor er vores designmetode både dynamisk og strategisk.

      Vi arbejder uhierarkisk, fordi det skaber den bedste grobund for nysgerrighed og kreativitet. Vores organisation er tilrettelagt ud fra et princip om, at vi altid deler viden. De bedste idéer og resultater opstår, når vi arbejder i fællesskab på tværs af discipliner, kulturbaggrunde og kontorer. Vores kontor i København er rammen om mere en 25 forskellige nationaliteter, der alle bidrager med hver deres særegenhed og professionalisme. Dialogen er i centrum, både i vores interne processer og i relation til bygherrer og samarbejdspartnere.

      Viden er et helt afgørende designparameter helt fra den overordnede strategi til det endelige materialevalg. Vi arbejder strategisk i krydsfeltet mellem arkitektur, ingeniørvidenskab og teknologi, og integrerer forskningsbaseret viden i samtlige designstadier. Målet er at skabe bæredygtig, levende arkitektur. Bæredygtighed forstår vi som muligheden for at tilføre vores projekter værdier i et bredt spektrum, der spænder fra blødere, sociale kvaliteter til stedsspecifikke løsninger, der berører bl.a. infrastruktur, demografi og mikroklima. Når vi arbejder holistisk og interdisciplinært sikrer vi, at vores projekter får de bedst mulige betingelser.

    Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling