• Hun forsker i lysdesign og anvender ny viden direkte i vores projekter

   Anne Iversen er ph.d. og civilingeniør. Som senior bæredygtighedsingeniør i Henning Larsen bruger hun sin viden om dagslys og kunstlys aktivt i udviklingen af tegnestuens projekter. Hun har været ansat siden 2013.

  • Hvad interesserer dig mest ved dit job?
   At arbejde i grænsefeltet mellem arkitekter og ingeniører. At anvende viden aktivt i min hverdag og se viden forme vores design. 

   Jeg er så privilegeret, at jeg i min stilling får lov til at arbejde med viden på flere niveauer. Jeg får adgang til og bidrager med ny viden fra forskningsprojekter samt implementerer den nye viden aktivt i vores projekter. Jeg er f.eks. vejleder for vores erhvervs-ph.d.-studerende, der arbejder med kunstig belysning i læringsmiljøer. For at kunne være en god vejleder er jeg nødt til at have fingeren på pulsen i forhold til, hvad der rører sig inden for belysningsbranchen både hos de udførende samt på forskningsmæssigt niveau. Jeg er på den måde i løbende faglig udvikling.

   Kan du huske, hvordan det var at starte på Henning Larsen? Hvordan tager du selv imod nye kolleger? 
   Ja, det var en spændende dag og jeg glædede mig som et lille barn til at komme i gang med arbejdet. Jeg synes, det er vigtigt at nye kollegaer føler sig hjemme, og det ligger mig meget på sinde at skabe et arbejdsmiljø, hvor alle spørgsmål og ideer er velkomne.

   Hvad sætter du mest pris på ved at arbejde hos Henning Larsen?
   At vi er frontløbere inden for anvendt bæredygtighed. Vores styrke er, at vi er en gruppe bæredygtighedsingeniører, der sidder side om side med designere og arkitekter. Vi er på den måde ligestillede i designprocessen og vores resultater fra eksempelvis en dagslyssimulering påvirker bygningsdesignet direkte.  

   Hvilket projekt gør dig mest stolt?
   Nordeas nye hovedkvarter i Ørestad Nord. Jeg blev en del af projektteamet, da jeg startede på tegnestuen og om nogle måneder står byggeriet færdigt. Jeg havde ansvaret for dagslys, den kunstige belysning samt bygningens energiramme. Det var en fantastisk proces, hvor detaljerede dagslysstudier og energiberegninger har været med til at forme facadedesignet.

  Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling