Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
  • Ny Campus i Roskilde

    "Mange hjerner - en puls". Det er én af kongstankerne bag vinderforslaget til den nye Campus Roskilde, som en enig dommerkomité netop har udpeget. Bag projektet er totalentreprenør Enemærke & Petersen, Henning Larsen, COWI Ingeniører og Thing & Wainø Landskabsarkitekter.

  • Professionshøjskolen Absalon, campus Roskilde, skal samle University College Sjællands professionsbacheloruddannelser og give de studerende fra de forskellige fagområder oplevelsen af at være del af et samlet og mangfoldigt universitetsmiljø, der slår med fælles puls.

    Campus Roskilde er udformet som fire kvadratiske bygninger på i alt 14.000 m2. Bygningerne er roteret let i forhold til hinanden, så der dannes en afskærming ud mod motorvejen og et mere intimt og varieret rum ind mod campustorvet. På den måde skabes et nyt mødested i området. Under hovedbygningens tagudhæng etableres en overdækket torveplads, der åbner op mod resten af campuspladsen og skaber liv og samling blandt de studerende.

    I dommerbetænkningen fremhæves projektet som ”særdeles overbevisende og gennemarbejdet”. Projektforslaget fremhæves desuden for sin integrerede, gennemarbejdede og visionære strategi for energi- og miljø, der ifølge dommerkomitéen fremstår ”gennemtænkt og i overensstemmelse med grundlæggende disponering og arkitektoniske principper herunder en klar strategi for maksimal udnyttelse af bygningens naturligt differentierede dagslysmæssige muligheder." Bygningernes roterede placering sikrer bl.a., at der lukkes mest muligt dagslys ind i alle fire huse, hvilket er med til at optimere bygningens energiforbrug og gøre byggeriet fleksibelt i forhold til eventuelle fremtidige udvidelser.

    De studerende kan forvente at tage den nye campus i brug i slutningen af 2012.