Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Erhvervs-Ph.D'er på vej til Berkeley

  To af tegnestuens erhvervs-ph.d.'er, Martin Wrå Nielsen og Jakob Strømann-Andersen, tager fra oktober måned på udvekslingsophold til University of California, Berkeley, i USA.

 • Studieopholdet på Berkeley indgår i de ph.d.-studerendes uddannelsesprogram. Som del af et forskningssamarbejde mellem Henning Larsen og Danmarks Tekniske Universitet forsker de i udviklingen af bæredygtige løsninger til byggeriet. På Berkeley tilknyttes de Center for the Built Environment (CBE), Department of Architecture.

  ”Vi har valgt Berkeley, fordi det er et af de steder i verden, hvor grænsefeltet mellem arkitektur og bygningsfysik for alvor udforskes, og hvor der udvikles state-of-the-art viden inden for energirigtige løsninger”, forklarer Martin Wrå Nielsen, der selv er uddannet ingeniør med fokus på klimaskærmens energieffektivitet.

  Jakob Strømann-Andersen har fokus på byplanlægning og sammen med tegnestuens tredje erhvervs-ph.d., Michael Jørgensen, der har fokus på enkeltbygninger, dækker de hver deres område af bæredygtigt byggeri.

  ”På tegnestuen har vi en unik mulighed for at praktisere det, man kan kalde ’anvendt grundforskning’, og vi integrerer denne viden direkte i projekterne. Samtidig bruger vi tegnestuen som laboratorium i vores forskning, og på den måde giver det en meget virkelighedsnær og løsningsorienteret måde at arbejde”, fortæller Martin Wrå Nielsen.

  For Henning Larsen har den forskningsbaserede tilgang gjort det muligt at være forrest med en lang række konkrete, bæredygtige løsninger i byggeriet. De ph.d.-studerendes energiberegninger og tekniske viden implementeres tidligt i projekterne, og den integrerede designmetode er med til at understøtte det arkitektoniske greb hele vejen gennem projekterne.

  Opholdet ved CBE og tilknytningen til det verdenskendte Lawrence Berkeley National Laboratory (LBNL), der også ligger på Berkeley Campus, vil give forskningsprojektet input fra nogle af verdens førende forskere på området.

  ”Vi glæder os til at komme hjem med masser af ny viden”, siger Martin Wrå Nielsen, der forventer at afslutte ph.d.-studiet med en serie artikler, der fra forskellig vinkel har afsæt i case-studierne hos Henning Larsen.

  Forskningsprojektet støttes af Realdania.