• Konkurrence om Piteå bymidte vundet

    Henning Larsen har sammen med White Arkitekter i Sverige vundet konkurrencen om en ny centrumbebyggelse i Piteå med nye faciliteter til parkering, bolig og erhverv.

  • Piteå er en attraktiv turistby i Nordsverige, kendt for sin naturskønne beliggenhed og et rigt musik- og kulturliv. Med den netop afgjorte arkitektkonkurrence realiseres kommunens ønske om en udvikling af byens midte baseret på et innovativt, aktiverende og samtidig rationelt p-husanlæg.

    Henning Larsens og White Arkitekters helhedsorienterede ambition har været at binde Piteås bymidte sammen med den nye plads Sundstorget – med p-huset som et aktivt og centralt omdrejningspunkt. P-husets vestfacade udgør en beplantet og rekreativ bakke/siddetrappe ned mod Sundstorget. Pladsen er forbundet til den aktive Sundsgatan og skaber liv og aktivitet på tværs af torvet. En ny offentlig plads på toppen af p-huset vil give byens indbyggere et nyt sted i byen - med udsigt, udsyn og forskellige sæsonbestemte aktiviteter. Den skrånende vestfacade kan således fungere som kælkebakke om vinteren og som tilskuerpladser til koncerter eller filmvisninger om sommeren.

Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling