Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
  • Konkurrence om Piteå bymidte vundet

    Henning Larsen har sammen med White Arkitekter i Sverige vundet konkurrencen om en ny centrumbebyggelse i Piteå med nye faciliteter til parkering, bolig og erhverv.

  • Piteå er en attraktiv turistby i Nordsverige, kendt for sin naturskønne beliggenhed og et rigt musik- og kulturliv. Med den netop afgjorte arkitektkonkurrence realiseres kommunens ønske om en udvikling af byens midte baseret på et innovativt, aktiverende og samtidig rationelt p-husanlæg.

    Henning Larsens og White Arkitekters helhedsorienterede ambition har været at binde Piteås bymidte sammen med den nye plads Sundstorget – med p-huset som et aktivt og centralt omdrejningspunkt. P-husets vestfacade udgør en beplantet og rekreativ bakke/siddetrappe ned mod Sundstorget. Pladsen er forbundet til den aktive Sundsgatan og skaber liv og aktivitet på tværs af torvet. En ny offentlig plads på toppen af p-huset vil give byens indbyggere et nyt sted i byen - med udsigt, udsyn og forskellige sæsonbestemte aktiviteter. Den skrånende vestfacade kan således fungere som kælkebakke om vinteren og som tilskuerpladser til koncerter eller filmvisninger om sommeren.