Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
  • Ny by i Frederikssunds Kommune

    Henning Larsen Architects skal i samarbejde med Effekt, Marianne Levinsen Landskab og Moe & Brødsgaard tegne et stort byudviklingsprojekt syd for Frederikssund. Med sine 350 hektar er Vinge Danmarks største byudviklingsområde. 

  • Med tiden vil Vinge blive en by med cirka 12.000 indbyggere med dertil hørende skole, daginstitutioner, idrætsfaciliteter osv. Hovedparten af byens kollektive, kulturelle og rekreative elementer samles i et sammenhængende forløb. Omkring dette anlægges en tæt bebyggelse, som fremmer møder mellem indbyggerne og de forskellige aktiviteter.

    ”Vinge er i dansk sammenhæng helt speciel, da der for første gang i 40 år er mulighed for at skabe en helt ny by omkring en S-togsstation. Opgaven bliver derfor at hente inspiration, både i Danmark og i udlandet, kombinere det med dansk byggetradition og krydre det med ambitionen om at lave en bæredygtig by”, siger borgmester Ole Find Jensen, Frederikssunds Kommune.”Henning Larsens tegnestue har tilknyttet en meget kvalificeret bemanding til opgaven og har givet et meget overbevisende bud på processen, og kommunen ser derfor frem til, og venter sig rigtig meget af, samarbejdet.”

    I de kommende måneder vil teamet og Frederikssund Kommune i fællesskab udarbejde et program, der beskriver, hvordan ambitionerne for Vinge kan indbygges i planlægningen. I denne fase vil Frederikssund Byråd indgå i en aktiv dialog med arkitekterne, og kommunens borgere vil blive involveret.

    Planprocessen vil løbe over det næste 1½ år, og det forventes at der omkring årsskiftet 2013-2014 kan tages hul på egentligt demonstrationsbyggeri i Vinge.