Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
  • Norges største offentlige byggeri

    På Campus Ås samles Norges Veterinærhøgskole og Veterinærinstituttet med det eksisterende Universitetet for Miljø- og Biovidenskab. Forprojektet er afleveret til den norske undervisningsminister. Når selve byggeriet går i gang, bliver Campus Ås-projektet det største byggeprojekt i norske Statsbyggs’ regi, og Norges største byggeprojekt nogensinde inden for universitetssektoren.

  • Det nye Campus Ås samler uddannelsesinstitutionerne i én stor universitets- og forskningscampus, der efter planen skal åbne i 2018. Ved at samle forskellige uddannelses- og forskningsinstitutioner i et campusområde, skabes der synergi mellem forskellige videnskaber. Campus Ås er designet med særlig fokus på bæredygtighed. Ved blandt andet at udforme bygningskroppen til at minimere energiforbruget, samt implementere varmegenvinding vil det færdige byggeri have et energiforbrug, der ligger 25-50% lavere end det norske krav til bæredygtigt byggeri, TEK10. Bruttoarealet for det nye samlede Campus Ås er på 63.000 m2. Campus Ås er designet af Henning Larsen Architects i samarbejde med Multiconsult, Økaw Arkitekter, Hjellnes Consult og NNE Pharmaplan. Henning Larsen Architects åbnede i oktober et kontor i Oslo. Det ledes af Kasper Kyndesen. Siden 60’erne har Henning Larsen Architects arbejdet med en række projekter i Norge. Norges Teknisk-naturvitenskapelige Universitet på Dragvoll, Trondheim (tidl. Trondheim Universitet), er tegnet af Henning Larsens tegnestue og blev indviet i 1978. Jåttå videregående skole i Stavanger stod færdig i 2007. I Oslo har tegnestuen tegnet Rikshospitalet-Radiumhospitalet HFs stråleterapi (2006) og forskningsafdeling (2009). Blandt de aktuelle projekter i Norge er ud over Campus Ås studenterboliger i Lillehammers OL-by, et 39.000 m2 kommunalt byggeri og biograf i Trondheim og et nyt erhvervsdomicil i Oslo, der opfylder FutureBuilts kriterier for klimaneutralt byggeri og bliver dermed et af Norges spydspidsprojekter inden for bæredygtighed.