• Henning Larsen med i opløbet om to store universitetsrammer

  Henning Larsen er prækvalificeret til to store rammeaftaler for henholdsvis Københavns Universitet og Bygningsstyrelsen.

 • Rammeaftalen for Københavns Universitet vedrører teknisk rådgivning i forbindelse med indvendig og udvendig vedligeholdelse af universitetets bygninger, herunder blandt andet gennemførelse af energibesparende foranstaltninger og procesledelse. Rammeaftalen udbydes i fire delaftaler for henholdsvis campus Science, Sund, City og Søndre.

  I alt er ti rådgiverteams prækvalificeret. Henning Larsen Architects er prækvalificeret sammen med NNE Pharmaplan.

  Rammeaftalen for Bygningsstyrelsen (BYGST) vedrører teknisk rådgivning og bistand i forbindelse med

  universitetsejendomme og -lokaler. Rammeaftalen omfatter hovedsageligt byggeri til undervisning og forskning, herunder laboratorier og kontorer, og er opdelt i fire delaftaler for henholdsvis Region Sjælland / Region Hovedstaden, Region Syddanmark, Region Nordjylland og Region Midtjylland.

  Henning Larsen Architects er i samarbejde med Orbicon prækvalificeret til de to førstnævnte. For Region Syddanmark er i alt ni rådgiverteams prækvalificeret, herunder tegnestuerne KHR, schmidt hammer lassen og Cubo. For Region Sjælland / Region Hovedstaden er i alt 12 teams prækvalificeret, her iblandt C.F. Møller, Rübow, PLH og NORD.

  Henning Larsen Architects står bag en række større universitetsbyggerier i Danmark og internationalt. Lige nu er Syddansk Universitet - Campus i Kolding under opførelse, og uden for landets grænser er senest Umeå arkitektskole i Sverige opført og stod færdig i 2010. Tidligere rammeaftaler med Bygningsstyrelsen har blandt andet betydet opførelsen af en ny laboratoriebygning for Roskilde Universitet (RUC).

Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling