Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Frem i lyset – udvikling af mere nøjagtige lyssimuleringer

  For at optimere en bygnings energiforbrug i forhold til belysning, må lysdesignet blive en integreret del af designprocessen helt fra starten. Et nyt forskningsprojekt skal forsøge at udvikle metoder til at skabe mere realistiske visualiseringer af forskellige former for lys for at gøre det lettere at inkludere bæredygtige løsninger for belysning.

 • Lysdesign er essentielt for at skabe et optimalt visuelt indendørsmiljø. Men kunstig belysning er samtidig det, der står for 20-30 % af en bygnings samlede energiforbrug. Selvom der er udviklet nye former for belysning er visualiseringerne ikke på forkant med de energibesparende, funktionelle og æstetiske lyskilder såsom LED-lys. Dette resulterer ofte i, at lysdesignet bliver gemt til de sidste faser af byggeriet, hvilket kun gør det sværere at møde de forhøjede krav til bygningers energiforbrug.

  I samarbejde med Dansk Byggeforskningsinstitut, ingeniørfirmaet Rambøll A/S og Dansk Center for Lys er Henning Larsen Architects gået ind i et 2-årigt forskningsprojekt, der skal gøre simuleringerne af den nyeste lysteknologi mere nøjagtige. Alle aspekter af belysningsløsninger bliver taget med i pilotprojektet, fra dagslys til væglamper og ikke mindst hvordan hver type af lys fungerer sammen med det pågældende rums farver.

  Forskningen har fokus på den nyeste generation af lyssimuleringsværktøjer i både software og hardware samt den nyeste teknologi til at vise fotorealistiske billeder i High Definition og High Dynamic Range. Teknologien vil blive brugt til at visualisere det optiske indeklima i en bygning så nøjagtigt som muligt og med diverse energieffektive løsninger. Derudover vil energiforbruget være en integreret del af hver ny lyssimulering inklusiv outputs med energibudgetter for den valgte belysning.

  Resultaterne fra forskningsprojektet vil være mest brugbare for arkitekter og lysdesignere, som et redskab til at skabe fotorealistiske lyssimuleringer i renderingerne. Det bliver muligt at forebygge uforudsete problemer såsom blænding eller ubalanceret belysning, da simuleringerne vil være tydelige nok til at opdage sådanne problemer før man begynder på den endelige installation.

  Pilotprojektet løber fra marts 2014 til februar 2016.