Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
  • Rum for fordybelse og tro

    I forbindelse med Herlev Hospital opføres et multireligiøst center. Som den nye udbygning af hospitalet er det designet af Henning Larsen. Bygningen, der kommer til at ligge frit i landskabet, skal favne de behov og trosretninger, som de mange forskellige patienter har.

  • Centret er en rund bygning, der er inddelt i fire rum. Tre af rummene fungerer som henholdsvis et muslimsk bederum, et kristent kirkerum og et symbolfrit rum. Det fjerde rum er et fællesareal i midten. Det muslimske rum er drejet let, så det vender mod Mekka. Det kristne rum indrettes med kristne symboler samt orglet fra den gamle hospitalskirke. Det symbolfrie rum indrettes fleksibelt, så det kan bruges af ateister eller andre, der har brug for rum til stilhed og fordybelse.

    Alle rum bliver lettilgængelige for sengeliggende, og de tre rum kan åbnes op mod fællesarealet ved hjælp af skydedøre i træ. Fælles for hele bygningen er de naturlige materialer, og den fremstår derfor som en kontrast til de sterile sygehusrum. Materialevalget taler til sanserne, med dufte og organiske overflader og former. Det multireligiøse center kommer til at ligge i forbindelse med Herlev Hospital.

    A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal har finansieret opførelsen af det religiøse center.