Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
  • Prækvalificeret til ny S-togsstation og bydel i Vinge

    Henning Larsen er som totalrådgiver med MOE, Railway Procurement Agency (RPA) og Tredje Natur som underrådgivere prækvalificeret til konkurrencen om at udvikle den nye S-togsstation med tilhørende byrum i et af Danmarks største byudviklingsområder, Vinge, i Frederikssund.

  • Vinge Station bliver centrum i byen. Den skal binde Vinge sammen på tværs af jernbanen og samtidig udgøre et foregangseksempel på integrering af infrastruktur i byen, så der skabes attraktive områder for ophold og aktivitet.

    Konkurrenceforslagene skal således angive, hvordan de infrastrukturelle udfordringer kan løses mest hensigtsmæssigt i henhold til effektiv afvikling af trafik, æstetisk udformning af station og brodæk, et velfungerende og attraktivt byrum både ved perronerne og på brodækket samt interaktion med kommende byggeri.

    Henning Larsen Architects står som totalrådgiver med underrådgivere EFFEKT, MOE og Marianne Levinsen bag den samlede helhedsplan for Vinge, der fuldt udbygget vil rumme ca. 4.000 arbejdspladser og 20.000 indbyggere, skole, daginstitutioner, idrætshaller og andre offentlige faciliteter.