Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Leg med lys

  Lys er en af de vigtigste faktorer for læring. Ligesom den ny skolereform lægger op til en legende læringsform bør byggeri til skolebørn også lege med lyset, så kreativiteten bliver stimuleret. Det er budskabet i en artikel, som Anne Iversen og Jakob Strømann-Andersen fra Henning Larsens bæredygtighedsafdeling har forfattet til tidsskriftet ”LYS”.

 • Folkeskolereformen lægger op til en legende læring, hvor undervisningen ikke længere foregår som envejskommunikation fra lærer til elev, men som en varieret og mangfoldig læringsform i læsekroge, på legepladsen og på tværs af fagligheder. Det stiller nye krav til undervisningsbyggeriet og arkitekturen.

  ”Til forskel fra en arbejdsplads skal en skole og et klasselokale ikke udelukke sanselige indtryk, men være et sted hvor inspiration og mangfoldighed skal dyrkes”, siger Anne Iversen, der er civilingeniør og ph.d. i Henning Larsen Architects’ bæredygtighedsafdeling.

  ”Børn skal have lov til og mulighed for at kravle op i vindueskarme og nyde en bog i forårssolen. Samtidigt skal der være mulighed for at finde den hyggelige og gådefulde krog i hjørnet, hvor det er muligt at afskærme sig fra både lys og sanseindtryk,” uddyber hun.

  I forbindelse med udarbejdelsen af designet for Frederiksbjerg Skole, der bliver opført i Aarhus over de næste par år, har fokus været rettet mod dagslyset som en naturlig kilde, der hele tiden varierer i intensitet og retning. Helt konkret er der i facadens design arbejdet med en graduering af vinduesstørrelser - størst i midten, mindre i toppen og mindst i bunden.

  De store vinduer i midten giver et godt udsyn til livet udenfor: Den grønne skolegård på den ene side og byrummet på den anden. Vinduerne øverst sikrer et jævnt lys, der bliver trukket langt ind i bygningen, mens de mindre vinduer i bunden skaber vinduesnicher, som børnene kan læse og lege i. Lignende facader er blevet implementeret i designet for Daginstitutionen på Saxtorphsvej 11 og Arkitektskolen i Umeå til stor glæde for bygningernes brugere.

  Ifølge Jakob Strømann-Andersen, der er ph.d. og ledende ingeniør i Henning Larsen Architects, er det teknisk muligt at skabe facader, der lukker en jævn og stor mængde dagslys ind. Men det er ikke kun mængden af lys, der er afgørende.

  ”Et undervisningsbyggeri med sådanne traditionelle facader viser en manglende forståelse for, at også lysets dynamik har betydning for børns oplevelse af farver, rum og tid, samt for deres lyst og evne til at lære aktivt,” siger han og tilføjer,

  ”Ligesom skolereformen lægger op til mangfoldighed i læringsformen, bør der i undervisningsbyggeriet også være fokus på mangfoldighed i f.eks. lysintensitet, farvegengivelse og dagslysets variation dagen og året igennem.”