Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Tværfagligt team skal gentænke Bellahøj

  Et team med bl.a. Henning Larsen og Erik Møller Arkitekter skal stå i spidsen for renoveringen af et af Danmarks kendteste boligområder, Bellahøjhusene i København.

 • Teamet har med projektet ”Bellahøj genfortælles” vundet konkurrencen om udvikling af en hovedvision for renovering og opgradering af byggeriet. Det vindende team tæller også GHB Landskabsarkitekter, Orbicon og Rekommanderet.

  Renoveringsstrategien favner alle skalaer, fra den overordnede helhed og sammenhængen med resten af byen til den enkelte bygningsdetalje. Rent arkitektonisk genskabes eller forstærkes bygningernes indbyrdes sammenhæng og individuelle udtryk, samtidig med at helheden bevares.

  Visionen er, at Bellahøj skal genskabes som et boligområde med en stærk identitet, hvor beboerne er stolte af at bo, og hvor andre drømmer om at flytte hen. Bellahøj skal i tråd med bebyggelsens historie have attraktive fysiske rammer for det gode og sunde boligliv.

  ”Da Bellahøjhusene blev opført var det et symbol på væksten i den danske velfærdsstat. Det gav en stolthed at bo ved Bellahøj og være en del af dette fremskridt. Bellahøj skal atter blive et symbol på nye tider. I tillæg til den fysiske helhedsrenovering sætter vi også gang i en proces, der skal skabe merværdi, stolthed og identitet for beboerne. Vores strategi rækker længere end blot den fysiske renovering,” fortæller Signe Kongebro, arkitekt og partner i Henning Larsen Architects. 

  Alle bygninger analyseres systematisk, vurderes og værdisættes. For at skabe en entydig forståelse i arbejdet med renoveringen, som skal varetages af forskellige boligforeninger og rådgivere, introduceres desuden et planlægningsredskab, som også i fremtiden vil sikre værdierne i Bellahøj.

  ”Bellahøj er gennem fem årtier renoveret ud fra forskellige forudsætninger. Bygningerne og bygningskomponenterne tilstand og restlevetid er derfor helt forskellig. Med udgangspunkt i vores metode får vi genskabt en sammenhæng mellem helhed og variation af høj bygningsarkitektonisk kvalitet med udgangspunkt i innovative og bæredygtige løsninger,” siger Morten Ørsager, der er arkitekt og partner i Erik Møller Arkitekter.

  Projektet kickstartes med forbedringer, der kan gennemføres uafhængigt af bygningsrenoveringen. På den måde vil beboere og andre brugere af området opleve en positiv udvikling allerede i projektets indledende faser.

  Bellahøj administreres af de fire boligselskaber AAB, AKB København, fsb og SAB. Teamet får som vinder af konkurrencen tildelt kontrakten som fælles rådgiver for de fire boligorganisationer med Henning Larsen Architects som hovedrådgiver. Selve projekteringsarbejdet for bygningerne vil blive varetaget af totalrådgiverteams, som boligorganisationerne afdelingsvist indgår aftale med.