Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
  • Indvielse af RUC’s nye Laboratoriebygning

    Henning Larsen har tegnet den nye laboratoriebygning på Roskilde Universitet. Bygningen blev officielt indviet d. 20. juni og til indvielsen deltog blandt andre universitetsdirektør Peter Lauritzen, RUC’s bestyrelsesformand Christian S. Nissen samt klima-, energi og bygningsminister Rasmus Helveg Petersen.

  • Den nye laboratoriebygning skal blandt andet benyttes af Institut for Miljø, Samfund og Rumlig Forandring (ENSPAC) og Institut for Natur, Systemer og Modeller(NSM.) Ved at sætte uddannelser, der normalt ikke arbejder sammen, ind i fælles rammer lægger bygningen på til at bruge hinanden på tværs af videnskaberne for at højne fagligheden.

    ”Det er med stor tilfredshed, at jeg kan indvie RUC’s flotte og topmoderne laboratoriebygning. Den bliver helt central for den naturvidenskabelige forskning på RUC og den vil være med til at løfte naturvidenskaben på RUC op på et internationalt niveau,” sagde klima- energi- og miljøminister Rasmus Helveg Petersen.

    ”I det nye laboratoriebyggeri vil man kunne mødes på tværs af de forskellige traditionelle naturvidenskabelige fag. Mange problemer løses ikke af én faglighed, og derfor tror vi, at den nye laboratoriebygning kan være med til at bringe forskning inden for fx kræft, diabetes og miljøforurening et vigtigt skridt videre,” uddybede Peter Lauritzen, RUC’s universitetsdirektør.

    Laboratorierne er disponeret omkring et centralt, forskningsbaseret undervisningslaboratorium med hjælpelaboratorier placeret mod nord i tæt tilkytning hertil. Underviseres og forskeres kontorer og møderum ligger i tæt forbindelse med laboratorieområderne mod syd. På den måde optimerer man muligheden for videndeling, ikke blot studerende imellem, men også mellem forskere og studerende.