Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
  • I konkurrence om Ny Psykiatri Bispebjerg

    Henning Larsen er udvalgt til at deltage i konkurrencen om at designe Ny Psykiatri Bispebjerg. Seks teams deltager i konkurrencen om det 26.900 m2 nybyggeri, der skal sikre både gode faciliteter for patienter, pårørende og ansatte, samt sikre optimale rammer for forskning og uddannelse.

  • Det Ny Psykiatri Bispebjerg placeres sammen med resten af Bispebjerg Hospital. Byggeriet skal rumme mange funktioner. Blandt andet skal voksenpsykiatrien i Psykiatrisk Center København samles, og de nye bygninger skal give optimale forhold for forskning og uddannelse, videndeling og anvendelsen af moderne teknologi i behandlingsforløbene.

    Samlingen af Psykiatrisk Center er et vigtigt skridt mod et sammenhængende patientforløb og først og fremmest skal de nye faciliteter give bedre forhold for de mange brugere.

    ”Byggeriet skal sikre, at alle, der ankommer til psykiatrien, føler sig ventet og velkommen, hvad enten man er patient, pårørende, medarbejder, besøgende eller studerende," forklarer Martin Lund, direktør i Region Hovedstadens Psykiatri.

    Projektkonkurrencen afsluttes i 2015. Her udpeges de endelige vindere og konstruktionen af Det Ny Bispebjerg Psykiatri finder sted i årene 2017-2022.