Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Bygningsintegreret læring

  Fra september 2016 skal cirka 3000 studerende årligt uddannes i Erhvervsakademi Lillebælts nye lokaler i Odense. Henning Larsens vinderforslag til en ny campus integrerer læring om bæredygtighed i bygningens design.

 • Bekendtgørelserne for uddannelsen af fremtidens arbejdsstyrke stiller store krav til uddannelsesinstitutionens bæredygtige performance. På Erhvervsakademi Lillebælts nye campus i Odense skal byggeriet samtidig tjene som inspiration og bæredygtigt skoleeksempel for både undervisere og studerende på skolens mange uddannelsesretninger indenfor produktion, teknologi, fødevare, proces, byggeri og energi.

  Henning Larsen Architects’ projektforslag satser derfor på at integrere gode, bæredygtige løsningseksempler i designet af den ny campus. Eleverne vil her hver dag blive mødt af innovative installationer, konstruktioner og materialer, som fremhæves på forskellig måde og forskellige steder i byggeriet. De vil også blive præsenteret for og involveret i den bæredygtige drift af skolen og de tilhørende udearealer.

  Ind til videre har teamet bag projektet arbejdet med en række konkrete løsninger og optioner for bygningsintegrerede undervisningstiltag. Ét af løsningsforslagene går under navnet ”Inspicér solcellerne”. Et projekt, der sikrer de studerende på relevante uddannelseslinjer nem adgang til byggeriets solceller og installationer.

  Et andet løsningsforslag går ud på at eksperimentere med fytoremediering, der dækker over særlige planters evne til at oprense forurenet jord. Her vil de studerende kunne høste og analysere planteresternes toksiske indhold og nøje følge processen for oprensningen af industrigrunden.

  Foruden at styrke sammenhængen mellem indlæring og omgivelser, møder de innovative tiltag også en række krav, som forventes at indgå i den kommende certificeringsordning DGNB Schools. DGNB er således også anvendt aktivt som designparameter i processen. Det er endnu ikke besluttet, om byggeriet skal evalueres i henhold til det tyske certificeringssystem.