Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Bæredygtig materialestrategi i nyt skolebyggeri

  Den nye skole på Frederiksbjerg i Aarhus får en facade, der udelukkende består af genbrugte teglsten. Materialegenbrug er et af elementerne i en stærk bæredygtig strategi, der skal komme både børn og klima til gode.

 • De genbrugte teglsten til facaden kommer blandt andet fra den gamle skole og er blevet renset, så de kan anvendes i det nye byggeri. Dette reducerer bygningens CO2-aftryk væsentligt, fordi produktion af mursten er meget energitungt i modsætning til rensningsprocesser.

  ”Udover essentielle miljømæssige fordele, der opnås ved at genanvende mursten fra grundens tidligere bygninger, sørger vi også for, at den nye skole placerer sig naturligt i stedets historie. Det bliver et flot, rødt murstensbyggeri, som vil styrke områdets identitet, og som elever og lærere kan være glade for og stolte af at komme til”, fortæller arkitekt og materialespecialist Martha Lewis fra Henning Larsen Architects.

  Det grundige analytiske arbejde med at evaluere materialer er et vigtigt aspekt i arbejdet med bæredygtighed, understreger Martha Lewis.

  ”Hos Henning Larsen Architects arbejder vi med forskningsprojekter for at analysere forskellige materialer og deres funktion og påvirkning på byggeri, brugere og omgivelser. Det sikrer, at vi arbejder med den nyeste viden i vores projekter.”

  I arbejdet med materialer til den nye skole er der også taget højde for materialernes sundhedsmæssige og økologiske egenskaber. Alle de udvalgte materialer er nøje evalueret i en livscyklusanalyse, der definerer deres miljømæssige belastning ved udvinding, produktion, anvendelse og bortskaffelse. Dertil er deres sundhedsmæssige profil evalueret og har været styrende for det endelig valg:

  ”Et sundt indeklima er essentielt for elevers indlæringspotentiale og velbefindende. Børn lærer ganske enkelt mere, hvis det termiske og atmosfæriske indeklima er godt. Derfor har det været vigtigt at tænke i indeklimaforhold, da vi udvalgte materialer”, fortæller arkitekt og projektansvarlig, Margrete Grøn fra Henning Larsen Architects.

  Frederiksbjergbyggeriet har netop haft første spadestik og forventes klar til indvielse i 2016.