Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Vinder af Ny Psykiatri Bispebjerg

  Et team med Henning Larsen i spidsen er gået videre som en af vinderne af konkurrencen om Ny Psykiatri Bispebjerg. Teamet består desuden af Alex Poulsen Arkitekter, SLA, Orbicon, Norconsult og NNE Pharmaplan.

 • Ny Psykiatri Bispebjerg er en del af Region Hovedstadens Hospitals- og Psykiatriplan 2020, der omfatter opførsel af nye faciliteter og renovering af regionens gamle hospitaler. Der skal bl.a. bygges 26.900 m² på Ny Psykiatri Bispebjerg, der giver moderne rammer for psykiatriens patienter. Arkitekturen og indretningen skal understøtte effektive arbejdsgange og sammenhængende patientforløb.

  Dommerkomiteen skriver bl.a. om vinderforslaget, at ”sengestuen er konkurrencens bedste, og den står frem med en smuk detaljering og sanselighed”. De skriver videre, at forslaget rummer ”en vældig spændende taghave, der tænkes indrettet med forskellige typer af biotoper. Adgangen sker både fra de enkelte sengeafsnit og fra forbindelsesleddet på brede trappeanlæg. Det er en meget ambitiøs gestus”.

  En af de væsentligste ideer i Henning Larsen Architects forslag er at bruge dagslyset til at skabe forskellige stemninger i huset. Fra patientens værelse til opholdsrum og behandlingsrum. I alle gangforløb bruges dagslyset til at skabe mindre, overskuelige rumligheder.

  Dommerkomiteen skriver: ”I forhold til dagslys er der udvist særligt stort fokus, idet der i forhold til facaden arbejdes med en løsning, hvor lodretstående faste lameller placeres, så der trækkes mest muligt dagslys ind i forhold til sengestuernes orientering, ligesom facaderne er trukket let tilbage for at afskærme for den højtstående sol.”

  I alt var fem teams med i konkurrencen. Tre teams er gået videre som vindere. I den sidste fase skal vinderprojekterne viderebearbejdes på grundlag af dommerkomitéens bemærkninger.

  I starten af 2016 udpeges et endeligt vinderprojekt. Det vindende team skal stå for projekteringen af Ny Psykiatri Bispebjerg.