Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Nyt Campusbyggeri til Syddanmark

  Henning Larsen Architects har vundet konkurrencen om at tegne et nyt campus til University College Syddanmark i Aabenraa.

 • Det nye campus skal danne ramme om University College Syddanmarks pædagog-, socialrådgiver- og sygeplejerskeuddannelser samt deres fælles efter- og videreuddannelse. Det nye campus kommer bl.a. til at indeholde et centralt fællesrum, musik- og dramalokaler, natur/tekniklaboratorier, et læringscenter og en multisal.

  Den overordnede vision for byggeriet er at forme en by i byen, hvor de forskellige delområder har deres egen identitet og særlige rumligheder. Det nye byggeri bruger derfor også rum som et strategisk redskab i den måde skolen er organiseret på:

  ”En by tilbyder en vifte af oplevelsesmuligheder og giver plads til forskellighed, og det vil vi gerne integrere i det nye campus.  De forskellige identiteter i de enkelte områder gør det samtidigt let at orientere sig og finde vej”, siger Peer Teglgaard Jeppesen, der er arkitekt og partner i Henning Larsen Architects.

  Byggeriet er designet med udgangspunkt i et logisk og overskueligt rumforløb, der sikrer huset en høj grad af fleksibilitet og en lang levetid. Fleksibiliteten i byggeriet kommer desuden til udtryk i en dobbelt- eller tredobbelt anvendelse af de forskellige bygningskomponenter.

  Derudover spiller dagslyset en vigtig rolle i bygningsdesignet. Dagslys er som virkemiddel anvendt til at koble rum og læring. Forskning viser at elever opnår 5-14% højere score i test og lærer 20-26% hurtigere i rum med godt dagslys (World Green Building Council, 2013). Samtidig bidrager dagslyset til skabelsen af en særlig atmosfære på udvalgte steder i bygningen. Dagslysets vigtige rolle er den primære årsag til at huset er designet i ét plan. Den lave etagehøjde gør det muligt at trække dagslys ind i bygningen fra flere vinkler.

  ”De viste løsninger med både sidelys fra facaderne og ovenlys fra tagene i undervisningsrummene forekommer at kunne give rigtig gode og velbelyste undervisningsrum, og der er redegjort meget overbevisende herfor”, står der bl.a. i bedømmelsesudvalgets betænkning.

  De fire konkurrenceprojekter vil være udstillet fra uge 32 hos University College Syddanmark i Aabenraa.