Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • 10. november 2015

  Rensningsanlæg, der ikke vender ryggen til byen

  Henning Larsen har designet et rensningsanlæg, der ikke vender ryggen til byen og borgerne. I stedet indbyder det attraktive område til aktiv brug og rekreation, samtidig med, at anlæggets funktion formidles. Tanken er at give besøgende og beboere i området en forståelse for de processer og produktionsformer, der tydeliggør vores egen rolle i et større system.

 • I Hillerød Kommune er et potentielt problem blevet til en positiv proces. Rensningsanlæg er ofte uheldigt placeret i vores landskaber og giver ikke andet tilbage til byen end rent vand. Med en ny Klima- Miljø- og Energipark Solrødgård, har Hillerød Kommune sat en ambitiøs dagsorden for en bæredygtig by- og landskabsudvikling med fokus på genanvendelse, energiudvikling og rekreative områder.

  En del af denne energipark er nyetableringen af et højteknologisk rensningsanlæg, designet af Henning Larsen Architects. Anlægget kommer til at blive en del af et større område, hvor også energiproduktion, ressourcegenbrug og klimatilpasning skal indgå i et offentligt rekreativt landskab med pædagogisk potentiale. For at gøre området attraktivt som udflugtsmål bliver det kuperede terræn trukket op over anlægget, og overdækker det. På den måde kobler byggeriet sig på den eksisterende natur, hvilket skaber de bedste betingelser for fauna og flora samtidig med, at potentielle lugtgener minimeres.

  Små stier løber op over denne nye bakke og giver adgang til kighuller ned til de systemer og processer, der giver vores spildevand drikkevandskvalitet. Tværs gennem rensningsanlægget er skåret en kløft med høje glasfacader til anlæggets indre. ’Skåret’ fungerer som en læringsakse, hvor besøgende og forbipasserende kan få indblik i anlæggets indvendige processer, mens de bevæger sig gennem området.

  Internationalt har Danmark et godt ry for at være på forkant med en bæredygtig byudvikling, der både løser problemer og møder behov, men også gør vores byer til nogle af de bedste steder at bo og bygge. Klimaændringer, der skaber store problemer for de ældre kloaksystemer, bliver vendt til positive byudviklinger og nye grønne anlæg, der håndterer store mængder regnvand og giver værdi for borger og by. Inklusionen af rensningsanlæg i udviklingsområder og byplanlægning kan være næste grønne skridt.

  Ved at indtænke industri- og anlægsparkerne i rekreative områder og kombinere det med kommunikation om processerne, kan anlæggene fungere som bæredygtige forbilleder, der både skaber værdi for borgere og byen. Samtidig kan en større bæredygtig bevidsthed højne en helhedsorienteret tilgang til vores plads i natur og miljø, hvilket kan vise sig afgørende for fremtidens klima.