Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Henning Larsen designer Nyt hovedsæde og forskningscenter for Jotun

  Henning Larsen Architects har i samarbejde med Norconsult designet og detaljeret et samlet hovedsæde og forskningscenter til Norges førende producent af maling og pulverlak.

 • Det nye hovedsæde samler virksomhedens forsknings- og udviklingsafdeling og administration, som tidligere lå på flere forskellige adresser. Samlokaliseringen sikrer de optimale betingelser for kompetenceudvikling og videndeling, hvilket også kommer til udtryk i indretningen af de 650 arbejdspladser, som huset skal rumme.

  Der etableres et socialt mødested i hver af kontorbygningerne, som samler de ansatte på tværs af afdelinger og funktioner i løbet af dagen. Mødestederne er centreret omkring en trappe, som understøtter den fysiske og visuelle forbindelse mellem etagerne.

  Hovedindgangen er placeret centralt i en lav, transparent bygning, som fungerer som bindeled mellem de højere kontor- og forskningsenheder. Andre udadvendte funktioner som reception, auditorium, mødecenter og kantine er ligeledes placeret i denne bygning.

  Det er Jotuns vision, at det nye hovedkontor skal være en god og attraktiv arbejdsplads, som styrker virksomhedens identitet og bidrager positivt til den samlede oplevelse af Sandefjord.

  Den 34,000 m2 store bebyggelse består derfor af flere mindre bygningsenheder som tilpasser sig omgivelserne i højde, materialitet og geometri. Det giver et varieret udtryk i den arkitektoniske helhed og skaber rum både inde og ude, som er tilpasset den menneskelige skala.

  Det nye hovedsæde skal certificeres ”Very good” i BREEAM Nor, som er den norske version af Europas ledende miljøcertificering for nybyggeri, BREEAM. Bæredygtighedsstrategien tager udgangspunkt i medarbejdere og gæsters sundhed og komfort, og viden om dagslys, vand, støj og forurening bruges aktivt i designprocessen og integreres synligt i det færdige byggeri.

  Byggeriet skal bidrage til styrkelsen af Jotuns position som en af verdens førende forskningsenheder og producenter af maling og pulverlak til blandt andet skibsindustrien. Byggeriet opføres i Sandefjord syd for Oslo, hvor Jotun har haft base siden virksomhedens grundlæggelse i 1926.

  Henning Larsen Architects har udarbejdet forslaget til det nye hovedsæde og forskningscenter i tæt samarbejde med Jotun og rådgivningsvirksomheden Norconsult. Byggeriet påbegyndes i 2016 og forventes klar til indflytning i 2018.