Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • En folkeskole i bevægelse

  Med udgangspunkt i dagslys, menneskelig skala og dynamiske rumligheder får Århus til august en ny folkeskole og børnehave. Frederiksbjerg Skole bliver et sundt og inspirerende læringsmiljø skabt ud fra de nyeste principper og viden om børns læring og udvikling.

 • Henning Larsen Architects og GPP Arkitekter har designet skolen - en af de første folkeskoler, tegnet ud fra den nye folkeskolereforms principper. Et centralt træk i den nye skolereform er at skabe mere bevægelse i elevernes hverdag.

  Skolens fysiske omgivelser skal derfor give plads til at udfordre og inspirere eleverne, hvilket bl.a. ses i skolens gangarealer. Fremfor blot at fungere som rum for transport fremstår disse som multifunktionelle læringsmiljøer, hvor børnene opfordres til ophold, bevægelse, udforskning og leg. Det styrker børnenes energi, livsglæde og overskud til forsat læring.

  ”Frederiksbjerg Skole skal være Danmarks bedste. Vi vil skabe rum til krop og bevægelse og leg og læring. Eleverne skal mødes og udvikles med udfordrende og varierende rammer. Der er store, åbne arealer med højt til loftet og rum, der tilgodeser gruppen og individets fordybelse”, siger partner Peer Teglgaard Jeppesen, Henning Larsen Architects.

  Børn lærer og trives forskelligt. Den nye Frederiksbjerg skole er derfor udtænkt og indrettet ud fra miljøer, som imødekommer børns forskellighed når det gælder udvikling, trivsel og læring.

  Plads til forskellighed er særlig tydelig i skolens læringsrum, hvor klassen i fællesskab eller individuelt kan indlære i afstemte omgivelser. Frederiksbjerg Skole rummer både de traditionelle klasselokaler, stamlokaler, hvor fællesskaber kan vokse og give tryghed, og samtidig er der rum for den enkelte elev og gruppearbejde. Ved skolens siddetrapper, de mange vinduespartier og i atriet kan den enkelte elev eller en gruppe trække sig tilbage og fordybe sig.

  Den nye skolereform stiller store krav til rumlige miljøer med en særlig grad af fleksibilitet. Frederiksbjerg Skole skaber derfor en varieret skoledag for eleverne med afsæt i en høj faglig kvalitet. Hverdagen for eleverne fra 3. til 9. klasse er organiseret i fagklynger, dedikerede fagmiljøer, hvor rummet er indrettet med henblik på undervisning i et bestemt fag. Eleverne skal derfor mobilisere sig i løbet af dagen ud fra fagskemaet. Det er med til at styrke deres faglige fokus.

  Frederiksbjerg skole bliver den første nye grundskole i Århus midtby siden 1910, og tages i brug ved skolestart i august 2016.

  Frederiksbjerg Skole er bygget i samarbejde med Hoffmann, Møller & Grønborg og Niras.