Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Et alternativ til Nikoline Kochs Plads i Aarhus

  Henning Larsens forslag til det nye, blandede boligområde ved Nikoline Kochs Plads i Aarhus Ø inviterer hele byen ind og skaber en tæt, visuel kontakt mellem byen og havnen. Projektet rummer et attraktivt handelsmiljø med bl.a. en torvehal.

 • Den genkendelige karréstruktur består af seks punkthuse i 11-15 etagers højde, som sikrer indbyggerne i Aarhus Ø såvel som besøgende og turister fri bevægelse mellem lystbådehavnen og Bassin 7. Bebyggelsen fremstår åben og imødekommende med adskillige adgange og et varieret tilbud af rumligheder og oplevelser, fx den urbane Nikoline Kochs Plads og det grønne haverum i førstesals højde.

  ”Visionen var at gøre Nikoline Kochs Plads til det nye torv i Aarhus, der skaber et varieret byliv og som samler folk socialt, handels- og oplevelsesmæssigt på en ny og lidt anderledes måde,” fortæller Peer Teglgaard Jeppesen, der er arkitekt og partner i Henning Larsen Architects.

  Punkthusbebyggelsen fremhæver med sine geometriske former og bygningernes indbyrdes placering flere sigtelinjer på tværs af Aarhus Ø. Sigtelinjerne er vigtige for samspillet og sammenhængen mellem det historiske Aarhus, det maritime miljø og den nye bydel på havnen. Visuelt fremstår bebyggelsen med sin karakteristiske skyline som et identitetsskabende ikon for bydelen.

  Langs gaderne inviteres offentligheden ind på ”torvet”, et kombineret dagligvare- og detailhandel og cafémiljø i to etager i stil med Torvehallerne i København. Torvet er med til at markere Nikoline Kochs Plads som det geografiske centrum og et naturligt mødested i Aarhus Ø. Den nytænkende funktion øger hele bydelens attraktionsværdi og understøtter visionen for udviklingen af Aarhus Ø som en aktiv bydel med masser af byliv.

  ”Vi har været meget bevidste om at udnytte og understøtte de eksisterende og kommende aktiviteter i området omkring både lystbådehavnen og Bassin 7 gennem aktive facader i stueetagerne og varierede uderum med forskellige kvaliteter”, uddyber Peer Teglgaard Jeppesen.

  I andensals højde er der ud mod lystbådehavnen indrettet et mere privat haverum med fælles beboerhus til bebyggelsens beboere. Variationen i boligernes indretning er stor og en høj grad af fleksibilitet sikrer, at der er boliger for enhver smag. Alle boliger er indrettet og optimeret i forhold til dagslys, vind og udsigt. Altanerne er integreret i facaden, så man har mulighed for at bruge de private uderum en større del af året.

  Henning Larsen Architects’ forslag er udarbejdet for og i samarbejde med totalentreprenør A. Enggaard og vandt ikke Aarhus Kommunes udbudskonkurrence om at udvikle Nikoline Kochs Plads.