Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Musikkonkurrence udskrevet af Henning Larsens Fond

  Med en måned til deadline er der allerede begyndt at tikke musikværker ind i den internationale konkurrence om arkitektur og musik, som er udskrevet af Henning Larsens Fond.

 • Konkurrencen søger svar på, om man kan tænke sig en musik, der spiller med arkitekturen, så arkitektur og musik opleves som en kunstnerisk helhed.

  ”Alle sanser spiller med i oplevelsen af arkitektur. Hørelsen forbinder os med arkitekturen, idet vi kan høre os selv og vores egen stemme, der blander sig med stemmer og lyde fra omgivelserne og skaber en oplevelse af samhørighed,” skriver arkitekt Troels Troelsen, der er formand for Henning Larsens Fond og bedømmelseskomiteen. ”Musikken skaber rum, den ”finder sted”. Den bruger arkitekturen som baggrund og klangbund, samtidig med at musikken indtager rummet og skaber fællesskab. Musikken har ligesom andre kunstarter, tegning, fotografi og sprog formmæssigt familieskab til arkitekturen.” 

  Til konkurrencen kan indsendes kompositioner af 2-6 minutters varighed, der afleveres som lydfil, evt. suppleret med et partitur. Musikken kan forholde sig abstrakt til arkitekturen, eller den kan tage udgangspunkt i et billede eller et arkitektonisk værk.

  Kompositionen kan ledsages af billeder, tegninger eller kort tekst, der supplerer musikværket. Alle musiske udtryk og genrer kan indsendes.

  Bidrag til konkurrencen kan indsendes eller uploades fra den 1. januar 2017. Deadline er den 6. marts 2017. Læs mere på www.henninglarsensfond.dk. Navnene på vinderne offentliggøres den 20. august 2017.

  Bedømmelseskomitéen består musiker og komponist Anders Koppel, komponist og professor Niels Rosing Schow, musiker og komponist Niels Lyhne Løkkegaard, tonemester Peter Albrechtsen og arkitekt Troels Troelsen.

  Den samlede præmiesum på 18.000 Euro fordeles efter bedømmelseskomitéens skøn.

  Henning Larsens Fond blev stiftet for private midler af arkitekt Henning Larsen i 2001 og har siden da hvert år foretaget uddelinger på stifterens fødselsdag, den 20. august. En række danske arkitekter har modtaget prisen.

  Fonden, som er almennyttig og almen velgørende, har til formål at støtte dansk arkitektur i bred forstand. Fonden har tidligere stået bag fire internationale konkurrencer; ”at fotografere arkitektur” i 2007, ”at tegne arkitektur” i 2008, ”at skrive om arkitektur” i 2012 og ”arkitektur og film” i 2015.

  Yderligere oplysninger om Henning Larsens Fond og tidligere legatmodtagere kan findes på websitet www.henninglarsensfond.dk

  • Arkitektur og musik

   Essay af Troels Troelsen, der er arkitekt og formand for Henning Larsens Fond og bedømmelseskomiteen.

   Arkitekturen er statisk, men opleves over tid gennem bevægelsen, mens på den anden side den lyttende ofte står stille, mens musikken bevæger sig i tid.

   Arkitekten Steen Eiler Rasmussen beskrev, hvordan gadehandleres råb eller sang udnytter byrummets akustik.

   Det er ligesom, når man bliver inspireret til at synge i badet, eller en flok børn prøver stemmerne af, når de passerer en viadukt.

   Henning Larsen beskrev i Jytte Rex filmen ”Lyset og rummet” arkitekturen som ”frossen musik” efter Goethe, der også beskrev musikken som flydende arkitektur.

   Arkitekturen er statisk, men opleves over tid gennem bevægelsen, mens på den anden side den lyttende ofte står stille, mens musikken bevæger sig i tid.

   Alle sanser spiller med i oplevelsen af arkitektur.

   Hørelsen forbinder os med arkitekturen, idet vi kan høre os selv og vores egen stemme, der blander sig med stemmer og lyde fra omgivelserne og skaber en oplevelse af samhørighed.

   Høresansen giver ligesom synssansen en rumlig oplevelse, idet hjernen kombinerer små forskelle og tidsforskydninger i lydbilledet fra de to ører og omsætter dem til en umiddelbar oplevelse af rum. Vi kan høre rummets udstrækning og overfladernes karakter, og oplevelsen bliver dynamisk gennem bevægelsen i rummet.

   Musikken skaber rum, den ”finder sted”. Den bruger arkitekturen som baggrund og klangbund, samtidig med at musikken indtager rummet og skaber fællesskab.

   Musikken har ligesom andre kunstarter, tegning, fotografi og sprog formmæssigt familieskab til arkitekturen.

   Den kan optræde som programmusik, hvor den skaber billeder og stemninger.

   Ligesom abstraktionen i en tegning kan skabe en forestilling om arkitektur kan et partitur fremkalde en musikalsk oplevelse. Komponisten Iannis Xenakis, der arbejdede som arkitekt sammen med le Corbusier, var optaget af samspillet mellem arkitektur og musik, og eksperimenterede med musiknotationer, der giver mindelser om arkitektens skitser.

   Associationerne mellem arkitektur og musik er mangfoldige. Rytme, tonefrekvenser og rumproportioner er ligesom i arkitekturen forbundet med den menneskelige skala.

   Kan man tænke sig en musik, der spiller med arkitekturen på en måde, så arkitektur og musik opleves som en kunstnerisk helhed?

   Tanken med konkurrencen er at frembringe et stykke musik, der kan stå alene, men samtidig stærkt forbundet med eller i symbiose med arkitekturen. En musik der kan fremkalde drømme om arkitektur, måske som en musikalsk ”promenade architecturale”.

   Vi forestiller os en komposition af 2-6 minutters varighed.

   Kompositionen kan have en reference, som ikke indgår i selve værket. Det kan være et stykke arkitektur, et billede, et foto, en tegning eller en tekst.

   Værket kan have et navn eller en overskrift. Derudover kan enkelte ord indgå i værket.

   Forslagene skal indleveres som lydfil, musikformen er fri, og musikken skal kunne bedømmes ved afspilning på almindeligt stereo afspilningsudstyr.

   De indsendte bidrag vil blive bedømt på kunstnerisk / musikalsk kvalitet og på evnen til at skabe symbiose mellem arkitektur og musik.

   Komponisten og arkitekten Iannis Xenakis' skiste til kompositionen Mycènes Alpha (1978). © Archives Centre Iannis Xenakis

  • Konkurrencebetingelser

   Henning Larsens Fond har udskrevet en international konkurrence om arkitektur og musik. Fonden ønsker med konkurrencen at forny samspillet mellem arkitekturen og musikken og skabe ny inspiration for arkitekter og musikere.

   Konkurrencebidragene vil blive bedømt på deres kunstneriske kvalitet og evne til at skabe inspiration til fornyelse af arkitekturen og musikken. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på bidragenes evne til at skabe en enhed af musisk rum og arkitektonisk rum.

   Konkurrence: Arkitektur & Musik

   Henning Larsens Fond har udskrevet en international konkurrence om arkitektur og musik. Fonden ønsker med konkurrencen at forny samspillet mellem arkitekturen og musikken og skabe ny inspiration for arkitekter og musikere.

   Konkurrencen søger svar på, om man kan tænke sig en musik, der spiller med arkitekturen, så arkitektur og musik opleves som en kunstnerisk helhed.

   Bedømmelseskriterier

   Konkurrencebidragene vil blive bedømt på deres kunstneriske kvalitet og evne til at skabe inspiration til fornyelse af arkitekturen og musikken. Der vil i bedømmelsen blive lagt vægt på bidragenes evne til at skabe en enhed af musisk rum og arkitektonisk rum.

   Alle musiske udtryk og genrer kan indsendes, herunder elektronisk musik og indspillet musik med akustiske og/eller elektriske instrumenter.

   Kompositionen kan ledsages af billeder, tegninger eller kort tekst, der supplerer musikværket. Kompositionen må gerne have en titel, men af hensyn til anonymiteten må ingen navne fremgå.

   Retningslinjer og upload af konkurrencebidrag

   Konkurrencebidraget skal være en 2-6 minutters musikindspilning i formaterne AIFF, WAVE, MP3 eller MP4.

   Konkurrencen er anonym og åben for alle. Medarbejdere hos Henning Larsen Architects samt personer, der er i nær familie med eller partner til en af dommerkomiteens medlemmer kan ikke deltage i konkurrencen.

   Musik, der tidligere har været offentliggjort, eller fragmenter af tidligere offentliggjorte, musikværker kan ikke deltage i konkurrencen.

   Mellem 1. januar 2017 og 6. marts 2017 kan konkurrencebidrag uploades til en ftp-server. Af hensyn til anonymiteten skal filen navngives med en tilfældig femcifret kode.

   Server: ftp://music.henninglarsen.com
   Brugernavn: musiccomp
   Password: compPASS2017

   Efterfølgende sendes en e-mail med den femcifrede kode og navn og adresse på ophavsmanden/-kvinden til music@henninglarsen.com. Film, billeder, tegninger eller tekst, der knytter sig til konkurrencebidraget, skal vedhæftes denne mail. Evt. kan mailen indeholde links til materialerne. Anonymiteten opretholdes indtil bedømmelsen af de indkomne konkurrencebidrag er afsluttet.

   Alternativt kan musikindspilningen sendes anonymt på en dvd, cd-rom eller et USB-stik, der er mærket med en femcifret kode til modtagelse senest den 6. marts 2017. Musikindspilningen sendes til

   Henning Larsen Architects
   Vesterbrogade 76
   1620 København V

   Kuverten mærkes: ARKITEKTUR & MUSIK

   Kuverten skal indeholde en separat, lukket kuvert mærket med den femcifrede kode. Denne kuvert skal indeholde bidragyderens navn, adresse, og telefonnummer.

   Indsendte materialer returneres ikke.

   Af hensyn til dommerkomiteens arbejde vil konkurrencebidrag modtaget efter den 6. marts 2017 ikke blive taget i betragtning.

   Vinderne modtager direkte besked. Resultatet af konkurrencen offentliggøres den 20. august 2017 på www.henninglarsensfond.dk

   Ophavsret og offentliggørelse

   Henning Larsens Fond forbeholder sig retten til at gengive alle musikindspilninger omkostningsfrit på henninglarsensfond.dk, henninglarsen.com, SoundCloud, YouTube og Vimeo.

   I forbindelse med offentliggørelse af vinderne stilles de præmierede og hædrede indspilninger omkostningsfrit til rådighed for medier, der omtaler konkurrencen. Evt. opførsler og andre afspilninger aftales med rettighedshaverne.

   Ophavsretten tilhører fortsat kunstneren. Kun konkurrencebidrag, hvor indsenderen har den fulde ophavsret til både komposition og indspilning, vil komme i betragtning. Hvis yderligere personer – musikere eller komponister – har ophavsret til dele af konkurrencebidraget, skal dokumentation for deres tilladelse til at indgå i værket være tilgængelig for konkurrenceudskriveren.

   Priser

   Den samlede præmiesum på 18.000 Euro fordeles efter bedømmelseskomitéens skøn.

   Bedømmelseskomité

   Anders Koppel, musiker, komponist,
   Niels Rosing Schow, komponist, professor
   Niels Lyhne Løkkegaard, musiker, komponist
   Peter Albrechtsen, tonemester
   Troels Troelsen, arkitekt, bestyrelsesformand for Henning Larsens Fond