Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Vi forsker i lysets evne til at skabe ro i klassen

  Nyt forskningsprojekt hos Henning Larsen undersøger, om fokuseret lys i et klasselokale kan invitere til fordybelse og skabe ro blandt eleverne.

 • Forskning viser, at varierede lyszoner er med til at understøtte forskellige aktiviteter og kan bidrage til forbedret koncentration og fordybelse i et undervisningsmiljø. Der er imidlertid ingen forskning, der kombinerer lys og ro i et klasselokale.

  Derfor har erhvervs-ph.d.-stipendiat Imke Wies van Mil og bæredygtighedsingeniør Anne Iversen fra Henning Larsen Architects taget initiativ til at undersøge, om bevidst brug af fokuseret lys i undervisning dels kan påvirke energiforbruget i en positiv retning, samt forbedre elevernes vilkår for fokuseret arbejde.

  ”Vi ved, at lys har betydning for elevernes indlæring og koncentration. Nu går vi skridtet videre og undersøger om særlige typer af belysning har en decideret indflydelse på børnenes måde at opføre sig på”, forklarer Imke Wies van Mil, Henning Larsen Architects.

  Forsøget skal foregå på den nye Frederiksbjerg Skole i Aarhus, som Henning Larsen har designet i samarbejde med GPP Arkitekter. Den nye folkeskole er baseret på tankerne om differentieret undervisning med udgangspunkt i varierede rumligheder, fleksible undervisningsmiljøer og masser af dagslys. Forskningsprojektet tilføjer endnu et virkemiddel til paletten i form af kunstig belysning.

  ”Vi forventer, at resultaterne vil danne evidens for, at et bevidst arbejde med lysdesign kan skabe naturlige zoner til fordybelse og ro i et større klasselokale med mange aktiviteter. Ydermere håber vi at kunne påvise, at den fokuserede belysning også giver en besparelse på energiforbruget, da vi undgår at spilde lyset, hvor det ikke er ønsket”, uddyber Imke Wies van Mil.

  Forskningsprojektet sammenligner tre belysningskoncepter i fire klasselokaler med samme niveau af naturligt lys over en periode på otte uger. Forskerne vil studere elevernes adfærd og lave interviews med lærerne på baggrund af deres oplevelser med hvert belysningskoncept. Slutteligt testes elevernes koncentrationsevne med simple matematik- og læseopgaver.

  Projektet udføres i samarbejde mellem Henning Larsen Architects, Aarhus Kommune, Frederiksbjerg Skole, KADK, DTU, Sweco, Aarhus Universitet, Fagerhult og Dansk Center for Undervisningsmiljø DCUM. Projektet er støttet af Elforsk.