Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Vi designer nyt byområde i Göteborg

  Henning Larsen er sammen med SLA og COWI udvalgt til at designe og forstærke et tæt og blandet byområde omkring universitetet Chalmers og Lindholmen Science Park på Lindholmen i Göteborg.

 • Visionen er at gøre Lindholmen til en kontrastfuld bydel, hvor studerende, erhvervsfolk og beboere nyder godt af hinandens naboskab. De udefinerede mellemrum mellem de eksisterende bygninger skal gøres til aktive, intime byrum og tilføres en unik identitet, der knytter sig til vandet, og som kan blive kendetegnende for hele det nye byområde. Søren Øllgaard, der er arkitekt og partner i Henning Larsen Architects uddyber:

  ”Potentialerne i de bynære havnearealer på Lindholmen er kæmpestore. Området ligger på elvens solside med tæt kontakt til vandet og nem adgang til Göteborgs centrum. Universitetet og scienceparken tiltrækker iværksættere og videnspersoner fra hele verden. Det er oplagt at fortætte og forstærke miljøet omkring de eksisterende funktioner med nye aktiviteter og oplevelser, som kan sikre liv i bydelen på alle tidspunkter af døgnet. Så det er det, vi gør.”

  Som så mange andre Europæiske storbyer er Göteborg i gang med en omfattende transformation af byens gamle industriområder langs vandet, og masterplanen indgår i og tilpasser sig en større udviklingsplan for de tilstødende byområder. Med Henning Larsens forslag følger derfor en værktøjskasse, som sikrer, at udviklingsplanen kan imødekomme politiske og økonomiske justeringer undervejs.

  ”Det tager tid at planlægge og opføre en hel ny bydel, og derfor skal planløsningen rumme en høj grad af fleksibilitet. Vores forslag giver alle aktører adgang til en række værktøjer, som tilsammen skaber en god, bæredygtig by. Vi glæder os til at gå i dialog med kommunen, universitetet, erhvervslivet og brugerne omkring, hvordan vi aktiverer disse værktøjer bedst muligt på Lindholmen,” forklarer ledende designarkitekt Martin Stenberg fra Henning Larsen.

  Mod nordøst møder bebyggelsen et kommende højhusområde, som skal rumme Sveriges højeste byggeri til dato. Langs vandet mod syd er bebyggelsen lavere. Bygningernes højde og geometri tager højde for sol-, vind- og skyggeforhold og understøtter et komfortabelt mikroklima i byrummene, som får en mere intim karakter og klarere identitet end det er tilfældet i dag.

  ”Den samlede vurdering er, at team Henning Larsen præsenterer den stærkeste struktur at arbejde videre med. Forslaget bygger på en tæt bystruktur med gode bymæssige kvaliteter. Hovedgrebet er tydeligt og udviser en høj grad af fleksibilitet”, skriver Älvstranden Utveckling, som er bygherre på projektet, i en kommentar til dommerbetænkningen.

  Nordvest for Lindholmen etableres et knudepunkt for offentlig transport, som vil forbinde sporvogns- og buslinjer med en fremtidig kabelbane over elven og gøre området ydermere attraktivt for tilflyttere og virksomheder.