Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Stærkt uddannelsesfællesskab åbner i Aabenraa

  Det nye UC Syd University College Aabenraa giver plads til åbenhed, transparens og tværfaglige samarbejder.

 • I sin åbningstale for University College Aabenraa understregede uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, at fremtiden er tværfaglig, at det er i krydsfeltet mellem forskellige fagligheder at fremtidens nye spændende idéer skabes.

  Hos Henning Larsen er vi stolte over at stå bag University College Aabenraa, hvor uddannelserne til socialrådgivere, pædagoger og sygeplejersker nu samles under et tag. I designet har vi lagt vægt på at skabe en bygning, der giver de studerende de bedste rammer for at være åbne over for hinandens fagligheder, hvor de kan mødes på tværs af uddannelser, føle sig udfordret og samtidig finde ro til at blive de bedste inden for deres respektive felter.

  Den nye undervisningsbygning er designet i en skala, der respekterer den fine, gamle købstad Aabenraa. UC Syd er en lille by i byen med både fællesrum, specialiserede undervisningslokaler og smidige gangforløb, der understøtter en bred vifte af læringssituationer og sociale aktiviteter. Den store studietrappe og multisalen skaber en varm ramme om fællesskaber og tværfaglighed og suppleres af individuelle undervisningslokaler, der understøtter målrettet undervisning.

  Åbenhed og muligheder

  Vi har haft et særligt fokus på indtaget af dagslys og på at skabe et akustik og klimatisk behageligt miljø for studerende og undervisere. Forskning har vist, at indtaget af naturligt dagslys fremmer indlæringsevnen, alle undervisningslokaler er derfor oplyst af minimum tre ovenlys som supplement til de øvrige vinduer.

  I arbejdet med at forme akustikken har vi haft et frugtbart samarbejde med kunstneren Tommy Støckel. En række særligt udsmykkede vægpaneler hjælper med at forme lyden i bygningen, men giver også anledning til at undres og blive visuelt stimuleret. Kasper Dige Larsen, projektleder og sagsarkitekt på projektet sagde i sin åbningstale: ”Undren og det at være parat til at stille spørgsmål er essentielle egenskaber i forhold til læring. Hele det omfattende kunstværk af Tommy Støckel er et eksempel på noget der fremkalder spørgsmål som; hvad, hvorfor og hvordan, men ikke af sig selv giver svar. På denne måde passer værket perfekt til en uddannelsesinstitution.”

  De moderne velfærdsuddannelser der har hjemme i bygningen, er også kendetegnet ved en praktisk tilgang til verden. Dette inspirerede os til at integrere kunst i bygningen, der har en reel funktion i forhold til akustikken, for også på denne måde at understøtte målet om tværfaglighed.

  ”Fremtiden kræver åbenhed, åbenhed over for hinandens forskellige fagligheder, åbenhed i forhold til at lære af hinanden (…) Med denne nye campus er rammerne på plads for en fremtid med muligheder,” understregede uddannelses- og forskningsminister Søren Pind ved indvielsen.