Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Q&A: Arkitektur skaber bedre læring

  Nina la Cour Sell er Partner og Lead Design arkitekt. Hun er designansvarlig for en stor del af tegnestuens undervisnings- og universitetsbyggerier, der fremmer læring med arkitekturen som katalysator.

 • Hvordan påvirker bygninger vores indlæring?

  På flere måder, end vi tror! Forskning viser, at forskellige faktorer har en enorm indflydelse på indlæringen; alt fra simple bordgrupper, der understøtter gruppearbejde, til indeklima, mængden af dagslys og udluftning, adgangen til udendørsarealer, flowet mellem klasselokaler og udnyttelsen af gangarealer. Universiteterne anerkender i stigende grad dette og er af samme årsag begyndt at inddrage arkitekter for at skabe et miljø, hvor de studerende nyder at være.

  Hvordan ser fremtidens universiteter ud?
  Fremtidens undervisningsmiljøer vil blive mere helhedsorienterede og imødekomme flere behov gennem flere og bedre faciliteter. Det vil blive gængs viden, at de bedste studiemiljøer er dem, der vægter det sociale aspekt lige så højt som det akademiske. I dag kan man læse på universitetet uden nogensinde at sætte en fod på campus, og det er der som sådan ikke noget galt i. Det betyder bare, at de fysiske rammer skal være mere fleksible og imødekomme nye læringsmetoder, både inden og uden for klasselokalerne. Der vil altid være studerende på campus, alene af den grund at mennesker er sociale væsener. Når undervisningen kan gennemføres online, hvor som helst og når som helst, kan campus i stedet udmærke sig ved at facilitere social interaktion indbyrdes og på tværs mellem de studerende og underviserne.

  Hvordan kan arkitekturen påvirke denne udvikling?
  De mest vellykkede universiteter er dem, der lykkes med at omdanne deres campus til en ’miniby’, der kan rumme de studerendes skiftende behov. Muligheden for at mødes tværfagligt og på tværs af niveau har, ligesom kvaliteten af omgivelserne, indflydelse på, hvor meget de studerende vil opholde sig på campus. Og her spiller arkitekturen en væsentlig rolle. I det store billede kan arkitekturen være med til øge kendskabet til et universitet gennem en stærk identitet og en høj brandværdi. I mindre skala former arkitekturen omgivelserne på en måde, som giver de studerende lyst til at blive i længere tid – hvilket fører til et mere socialt, aktivt og attraktivt campus. Det er alt sammen en del af den store, positive spiral, som vi kickstarter med de arkitektoniske løsninger, vi vælger.

  Hvad driver dig i dit arbejde?
  Vi er altid nysgerrige efter at undersøge, hvad der skaber et godt læringsmiljø. Den nysgerrighed er drivkraften bag vores uddannelsesbyggerier. Mange arkitektoniske valg har en direkte indvirkning på de studerende og deres underviseres hverdag i en lang periode af deres liv. Det er et meget stort ansvar. De studerende på Syddansk Universitet, Campus Kolding, har sagt, at deres nye campus giver dem lyst til at studere mere. Det gør mig stolt af mit arbejde.