Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Lys fremtid for gamle mursten

  Med en ny EU-certificering af gamle mursten spås stenene nu en endnu lysere fremtid i byggebranchen. Hos Henning Larsen har vi brugt genbrugsmursten til facaderne i 5 af vores seneste projekter i Danmark. De miljømæssige, mikroklimatiske og æstetiske fordele er markante.

 • Hos Henning Larsen har vi med stor succes brugt genbrugsmursten i fem af vores seneste projekter i Danmark; boligprojekterne Sandkajen i Nordhavn, Jacobsen Hus i Carlsbergbyen, Pollux-bygningen på Islands Brygge, der er tegnet for PensionDanmark, studenterboligerne Nimbusparken på Frederiksberg samt i uddannelsesbyggeriet Frederiksbjerg Skole i Århus, der har vundet adskillige priser heriblandt prisen for Årets Skolebyggeri 2016.

  I løbet af de næste 1-2 måneder bliver det muligt at kvalitetsmærke gamle mursten med det EU- godkendte CE-mærke. I Miljøstyrelsen fremhæver man, at det kommer til at betyde, at byggematerialet nu får meget bedre muligheder på markedet, fordi tilliden til produktet stiger med den nye certificering. CE-mærket bliver en garanti for styrke og bæreevne, stenene bliver tjekkede og godkendt så man får vished for, at de kan holde 80 til 100 år mere.

  ”Vi har brugt gamle mursten i vores projekter et stykke tid nu og er overordentlig tilfredse med de store kvaliteter, stenene kan tilføre et projekt. Vi får en glød og en variation i facaden, som er uforlignelig. Derfor glæder vi os over den nye certificering, der vil føre til en mere udbredt brug. Ved at bruge gamle mursten skaber vi arkitektur, hvor man instinktivt fornemmer et steds historie, men hvor stenene samtidig får lov til at bidrage til fremtidens arkitektur, ”siger Peer Teglgaard Jeppesen, arkitekt og partner hos Henning Larsen.

  Peer Teglgaard var partneransvarlig for den prisbelønnede Frederiksbjerg Skole. På dette projekt stammer murstenene bl.a. fra det gamle amtssygehus i Aarhus, der blev opført i 1880’erne og fra Sct. Annasgade Skole fra 1953 der blev revet ned for at skabe plads til den nye skole. En frugtbar cyklisk tankegang, der også har vidtrækkende miljømæssige og mikroklimatiske konsekvenser.

  Fremtidens Løsninger

  ”Danmark har underskrevet Parisaftalen. Det indebærer, at vi skal inden 2030 skal opnå en 40 % besparelse i CO2 udledning ift. niveauet i 1990. Som arkitekter i Danmark har vi derfor et stort ansvar, og det er altafgørende, at vi bidrager til fremtidens løsninger. Hos Henning Larsen evaluerer vi vores materialer nøje, bl.a. gennem livscyklusanalyser, der kortlægger deres miljømæssige belastning ved udvinding, produktion, anvendelse og bortskaffelse. Når vi sammenligner nye mursten med genbrugssten, ser vi en markant forskel i CO2-udledningen og i energiforbrug,” siger Martha Lewis, arkitekt og materialespecialist hos Henning Larsen.

  Martha Lewis har foretaget livscyklus beregninger på alle Henning Larsens projekter der anvender genbrugssten.

  Sammenligningen mellem nye sten og genbrugssten er udelukkende baseret på målinger i produktionsfasen, som den er defineret i EU’s norm for miljøvaredeklarationer─ EN15804. For genbrugssten inkluderer processen udvindingen af historiske mursten fra originale bygninger, transporten til rensningsfaciliteterne, selve rensningsprocessen, transporten og bortskaffelsen af affald. CO2 udledningen i denne proces er 2,7 kg per 1 ton for genbrugssten. Til sammenligning udleder nyproducerede mursten 258 kg per ton. Her medregner man anskaffelsen af råmaterialer og andre produkter, transport samt den energi der bruges til produktion, emballage, intern transport på produktionsfaciliteterne og bortskaffelsen af affald.

  Nye sten udleder 95 gange mere CO2 i produktionsfasen end genbrugssten, og forbruger ca. 13 gange så meget energi.

  ”Denne forskel i miljøbelastningen vejer naturligvis tungt i vores valg af gamle sten. En anden måde vi arbejder med stenene på er i et mikroklimatisk perspektiv. På Sandkajen-projektet i Nordhavnen har vi placeret de lyseste sten øverst, så de reflekterer lyset og sender det ned i gadeplan. Omvendt har vi lagt de mørkere sten på den nedre del af facaden. De absorberer varme og gør det mere behageligt at opholde sig i udearealerne i gadeplan,” siger Peer Teglgaard Jeppesen.

  Henning Larsen planlægger at bruge gamle mursten i adskillige kommende projekter, også i udlandet, bl.a. i Belgien, Polen og Irland.