Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Vi bringer fællesskabet til Belfast

  Vi har vundet den ambitiøse masterplan for Belfast Waterside til en værdi af 400 mio. GBP. Masterplanen bringer liv tilbage til den nordirske hovedstad med inspiration fra Københavns havnefront.

 • I Europa har regenereringen af gamle industriområder i havnene for alvor taget fart. Dette gælder også for Belfast, der nu påbegynder udviklingen af masterplanen til Belfast Waterside. Området udgjorde tidligere hjertet i landets industrielle produktion men ligger nu uudnyttet hen. Ambitionen er at få mennesker tilbage til byens centrum – døgnet rundt. Derfor skal der bygges 750 boliger, hoteller, restauranter, rekreative områder og kontorer. The Belfast Waterside er det største byudviklingsprojekt i byens nyere historie.

  Den 6,5 ha store masterplan tager udgangspunkt i aktiveringen af det meget store potentiale, der ligger i byens flod, River Lagan. Hvor floden tidligere har fungeret som en barriere i byen, kommer den nu til at binde den sammen. Vi ser frem til at anvende vores ekspertise inden for planlægning og formgivning af levende byrum og bringe en stærk skandinavisk tradition til Belfast.

  ”Vi var inspirerede af muligheden for at bidrage til at skabe liv og sammenhængskraft i Belfast, en by der har oplevet stor splittelse på mange fronter både politisk og geografisk. Fra København ved vi hvordan havneområder har et kæmpe potentiale, når det kommer til at skabe offentligt liv i en by. Vi bringer nu en særlig skandinavisk tradition for udendørslivet til Belfast og gør det attraktivt at bo og opholde sig i centrum,” siger Jacob Kurek, partner hos Henning Larsen.

  Bygherren, Jim Osborne, direktør for Vanguard Real Estate Company understreger også Belfast Watersides store betydning for byen: ”Allerede i 2020 vil Belfast Waterside være et blomstrende kvarter med fokus på både kreativitet og erhverv. Det er en stærk plan for regenerering af området der blander kontorer, hotel, hotellejligheder, ejer- og lejeboliger såvel som almennyttige boliger med super attraktiv detailhandel og sociale byrum. I de kommende måneder lancerer vi detaljerede planer for bolig- og kontordelen sammen med forslaget til en ny fodgænger- og cykelbro.”

  Udendørssæsonen i Belfast forlænget fra 9 til 25 uger

  Designet af Belfast Waterside tager udgangspunkt i en forståelse af den lokale kultur og klimaet. Det berømte landskab The Giant’s Causeway har med sine markante basaltsøjler være inspirationskilde, både i forhold til rytmen i bygningernes placering, i det terrasserede landskab mellem husene samt i materialevalget og de geometriske mønstre på belægninger og overflader.

  En anden væsentlig kilde til udformningen af The Belfast Waterside kommer fra vores mikroklimatiske analyser af det lokale klima. Ved at forskyde bygningerne i forhold til hinanden og placere dem i et terrasseret forløb med de laveste mod syd, føres vinden hen over husene istedet for gennem gaderne. Dette forbedrer udendørsklimaet markant og vil i praksis gøre det behageligt at opholde sig ude i en længere periode af året. Vi vurderer at perioden bliver forlænget fra de nuværende 9 uger til 25 uger.

  ”Vores design har altid en lokal forankring, uden den bliver byer ikke til steder, hvor mennesker føler sig set og forstået. Ved at placere de laveste bygninger i masterplanen mod havnefronten i syd, skaber vi en by, der respekterer den menneskelige skala og kommer til at være indbydende for fodgængere. På samme tid gør denne strategi, at der er udsigt til floden fra alle bygninger og at de åbner sig for dagslyset,” fortæller Jacob Kurek.

  Opførelsen af de 173.000 m2 begynder i sommeren 2018. Projektet udvikles sammen med Swinford Sirocco Limited der ejes af Vanguard Real Estate. Det forventes at stå færdigt i sommeren 2022.

  Renders: ELEMENT