• Design imod ensomhed

   Det byggede miljø har indflydelse på, hvordan vi omgåes hinanden. Når vi skaber rammerne for menneskelig interaktion, bør vi adressere den voksende globale ensomhed.

  • Selvom vi er mere forbundne end nogensinde før, vedbliver ensomhed med at være en trussel mod vores velvære. Over de seneste årtier har et stigende fokus kastet lys over de fysiske og psykiske konsekvenser ved ensomhed: Hjerteproblemer, demens, depression. Sidste år udstak UK sin første strategi mod ensonhed, hvilket fik diskussionen om problemet til at blive et nationalt foretagende.

   Som vi former det byggede miljø, må vi evaluere vores rolle i forholdet mellem design og menneskelig forbundenhed og modarbejde den voksende ensomhed. Hvordan skaber vi rum og steder, der føles tilgængelige på et personligt niveau, og som tilskynder menneskelige forbindelser og relationer?

   Den menneskelige side af bæredygtighed

   Idag er et grønt design langt hen ad vejen opfattet som en given ting. At optimere på energieffektivitet og minimere vores CO²-aftryk, er en universel prioritet i moderne arkitektur. Præcis som vi prioriterer miljømæssig bæredygtighed, ligeså vel bør vi overveje, hvordan vi designer til menneskelig, social og psykisk bæredygtighed. En bygnings holdbarhed afhænger lige så meget af komforten hos dets brugere og deres velbefindende, som dens HVAC-system.  

   At få bugt med ensomhed kræver mere end en flygtig indsats. Det er en afgørende komponent i en længere diskussion om at designe inkluderende rum. Ensomhed er et spørgsmål om menneskets sundhed.

   Når en bygnings bruger føler, at stedet tilpasser sig deres præmisser, frem for det modsatte, er de mere tilbøjelige til at opholde sig i længere tid og føle en lethed ved at connecte med mennesker omkring dem. Arkitektur lykkes, når det imødekommer individuelle behov, interesser og tilbøjeligheder - alle faktorer, der er super sammenvævede med den lokale kontekst. Af den årsag starter vi vores designprocesser med samtaler: Vi møder de lokale og de fremtidige brugere for at få et indblik i, hvordan vi bør behandle lokale klimaforhold, kulturelle og praktiske forhold.

   Fra det personlige udgangspunkt, må vi designe en ramme, der imødeser individet. Konkret betyder det urbane steder med større variation i skala, designmotiver og typologier. Istedet for at udstikke en retning for interaktion med stedet, må vi designe steder, der giver brugerne mulighed for at interagere på en måde, der passer dem.

   Værdien ved udefinerede steder, der kan indtages på forskellig vis, er ofte overset. Grundplanet på the University of Cincinnati's Carl H. Lindner College of Business er ment som et hub for det sociale liv på campus, men et samtidig et 40% udefineret rum i forhold til kvadratmeter. Den fordeling kommer af et stærkt behov fra brugerne til at finde individuelle rum i det store rum til at socialisere. At designe til en bred variation i brugen af rummet, betyder at individet kan projicere deres egne brugsmønstre ind i arkitekturen. 

   At lave arkitektur, der bekæmper ensomhed, kræver svar på 'hvordan' og 'hvorfor' i menneskelig adfærd. Som vi udvikler designet, skal vi forstår, hvorfor mennesker tiltrækkes af forskellige rum, og vi skal forstå, hvorfor nogle rum bliver indtaget mindre. At forstå arkitektur som et produkt af mennekselig adfærd, istedet for den determinerende faktor, driver os til at finde personlige perspektiver, der kan informere designet. Når et design er færdigt, må vi adressere 'hvordan': Hvordan bevæger mennesker sig i huset, og hvordan interagerer de i det? Hvordan har vi mødt ambitionen om at skabe et inkluderende, inviterende socialt rum, og hvordan kan vi forbedre os?

   Ved at genbesøge de designs, vi laver, kan vi skabe en vidensbase af de arkitektoniske årsager og effekter, samle kvalitative og kvantitative data, der kan guide vores færdigheder i fremtiden. Arkitektur skal være en personlig gestus, snarere end en opskrift. Ved at udvikle et bredere perspektiv på menneskelige elementer i design, kan vi bedre forstå og udforske, hvordan arkitektur kan understøtte mental velvære.

  Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling