Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • 12. april 2019

  Her er 3 her-og-nu-løsninger til en af Danmarks mest forurenede veje

  Det behøver hverken være dyrt eller kræve omdirigering af trafikken at mindske forureningen på Københavns hovedtrafikåre, H. C. Andersens Boulevard. Her er tre bud på, hvordan vi kan afhjælpe forureningen i gaden med urbant design.

 • Luftforureningen på H. C. Andersens Boulevard i København overskrider langt EU’s grænseværdier. Men de 56.000 biler, som den trafikale hovedpulsåre dagligt lægger asfalt til, er ikke lige til at omdirigere. Her er tre bud på, hvordan vi i stedet kan afhjælpe forureningen i gaden med løsninger, der kan implementeres her og nu, og som ikke behøver at koste særligt meget.

  Vegetation, vegetation, vegetation

  Vegetation har en fantastisk evne til at absorbere forurenende stoffer. Træer som plataner, bøg og ahorn har potentiale til at absorbere omkring 20 kg CO2 per dag, altså godt 7 tons per år. Det svarer til det årlige CO2-udslip fra én dansker (2014).

  Jo tættere på forureningskilden, planten er, desto bedre. Giv derfor gaden et grønt gulv af urteagtige buske i samme højde som udstødningsrørene. For eksempel benved (Euonymus) og ildtorn (Pyracantha), som er særligt gode til absorption af NOx og ozon, eller almindelig vedbend (Hedera helix), der er god til absorption af CO2 og til iltproduktion.

  Eftersom buskene ’kun’ kan opbevare 40 procent af de deponerende stoffer, mens 60 procent vaskes af ved regn, er det også nødvendigt med underliggende vegetation. Vi anbefaler bioswales: Lange smøger af græs, sand og jord, der optager forurenet luft, og som samler, filtrerer og forsinker regnvandet, så der er mindre pres på rensningsanlæggene. Reduktionen af metalkoncentrationer i bioswales ligger mellem 20-60 procent. Jordpartikler vil tiltrække og binde meget af de resterende koncentrationer af metallerne.

  Bioswales fungerer også som effektive buffers mellem biler og cyklister og yder ekstra beskyttelse til de bløde trafikanter.

  Sikr naturlig ventilation

  Et andet råd er at sikre, at den forurenede luft fjernes fra vores indåndingshøjde. En stor del af H. C. Andersens Boulevard har husrækker på begge sider, og de fungerer som bander, lidt som på en bowlingbane, og holder på den forurenede luft. For at få dirigeret den dårlige luft op over hustagene, skal vi skabe en korridor for den naturlige ventilation – vinden – som fører luften væk fra gadehøjde. Det er vigtigt, vi ikke spærrer for vinden med høje træer plantet et strategisk forkert sted.

  For selvom træer ligesom buske er nogle effektive luftrensere, idet de absorberer kuldioxid, frigiver ilt, fugter luften og filtrerer denne fra forurenende stoffer, så kan de faktisk også gøre ondt værre, hvis de plantes forkert, da tætte trækroner kan indespærre den dårlige luft i gaden. Vi skal derfor plante træer med porøse, relativt transparente trækroner, for at luften kan trænge igennem. Vi foreslår almindelig platan (Platanus x hispanica) og ahorn (Acer pseudoplatan), som er særligt gode til absorption af CO2, NOx og ozon, samt bøg (Fagus sylvatica) og avnbøg (Carpinus betulus), som absorberer NOx og ozon.

  Skab plads til alternativer

  Giv en fordel til kørselseffektive køretøjer. H. C. Andersens Boulevard er en trafikåre, som folk skal igennem for at komme videre. Men vi kan gøre den mindre trang og overfyldt ved at gøre det fordelagtigt at vælge et pladseffektivt transportmiddel.

  Inddragelse af to vejbaner ud af seks er nok til at frigøre 600 kvadratmeter ekstra plads på 100 meter vej, som kan bruges som faste hurtigbaner til for eksempel busser, biler, der er fyldt op, elbiler eller bredere cykelstier. Eller sågar grønne, attraktive parkstrøg langs vejen, der kan lokke flere op på cyklen og indbyde til en sundere livsstil.

  Hvis ikke vi kan få bilerne væk fra asfalten, kan vi reducere antallet ved at gøre det eksponentielt bedre at vælge et alternativ. Og hvis vi forstår brugernes trafikvaner og forstår både, hvor de kommer fra, og hvor de skal hen, kan vi udvikle skræddersyede behov til netop denne gade. Men alternativerne skal have plads.

  Luftproblemerne på H. C. Andersens Boulevard kommer ikke til at blive løst over natten, men ved at designe byens rum med viden kan vi afhjælpe dele af forureningsproblemerne uden nødvendigvis at omdirigere trafik.