Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Et levende besøgscenter på Stevns Klint

  I overgangen mellem land, kalk og hav, formidler Stevns Klint Besøgscenter de opdagelser, oplevelser og historier som landskabet i og omkring klinten gemmer. Vores designforslag til besøgscentret er tænkt som en destination i sig selv.

 • Stevns Klints besøgscenter er en naturattraktion, der strækker sig tilbage til jordens fjerne fortid og sætter vores og klodens fælles historie ind i et nærmest ubegribeligt tidsperspektiv. Med vores forslag ønskede vi at lave et design, der kunne være en destination i sig selv, med afsæt i stedets helt særlige karakter.

  Forslaget baserer sig på to fysiske dele, der tilsammen udgør besøgscentret. En ny udstillingsbygning, der afspejler klintens historie og karakter, og en tillbygning af den eksisterende kalklade som folder sig til bruddets karakteristiske skrænter. Besøgscentret er nænsomt indpasset i den lave del af bruddet, med kun mindre justeringer af det eksisterende terræn. De to bygninger favner en ny mødeplads, en kulturplads, der uformelt inkluderer Pyramiden og slutter til mod Trampestien.

  Historiske lag

  Stevns Klints 21 kilometer strækker sig fra Bøgedal i nord til Rødvig i syd.

  Vores forslag fokuserer ikke kun på bygningen, men på livet på hele klinten. Det lokale dyreliv, fiskeren i vandkanten, udsigten fra havet, familien på Trampestien og de forbigående lystbåde er tilsammen delelementer i den sum, der er Stevns Klint. Via nye ruter til fodgængere og cyklister med forskellige fokuspunkter på fauna, kultur, natur og råstoffer, kan besøgende opleve hele området.

  Centret skal fungere både som formidler af den geologiske lagdeling i Stevns Klint og som et mødested både i og uden for centrets åbningstid. Dualiteten i programmet medfører, at Besøgscentrets udtryk og funktion skal mediere mellem at være fortæller af Stevns Klints store historie og samtidig give åbne rum til mere dagligdags aktiviteter.

  Den nye bygning laver et nænsomt og ressourcebevidst aftryk i det eksisterende brud og med udgangspunkt i den lokale bygningskulturen, gentænkes kalken som bygningsmateriale både indvendigt og udvendigt.

  Konkurrencen blev vundet af Praksis Arkitekter.