Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Nyt kvarter på Amager Fælled bliver Københavns første bydel i træ

  Den nye masterplan Fælledby i Vejlands Kvarter på Amager indskriver sig i naturens orden. Den nye by er udført af Henning Larsen og MOE, der sammen giver et bud på, hvordan mennesket nu og i fremtiden kan bo i naturen.

 • Den nye masterplan Fælledby er et ambitiøst forsøg på at sætte standarden for, hvordan den moderne byboer kan leve i samklang med, og i dyb respekt for, naturen.

  ”Med beslutningen om, at man vil bygge på Fælleden, ser vi en forpligtelse til at skabe et sted, hvor mennesket og naturen er i balance. Konkret betyder det, at den nye bydel bliver Københavns første bydel i træ, fuld af naturhabitater, der kan skabe rigere vækstbetingelser for planter og dyr. Med landsbyen som forbillede skaber vi en by, hvor biodiversitet, naturmangfoldighed og aktivt fællesskab sætter rammen for et bæredygtigt liv i pagt med naturen,” siger Signe Kongebro, partner i Henning Larsen. 

  En stor del af visionen er at lave en by på landskabets egne præmisser, hvor de iboende og eksisterende kvaliteter ved Fælleden styrkes og biodiversiteten på området udvides. Planen bevarer vigtige naturelementer som vådområder og lavninger, der er levested for insekter, padder og fugle. Tilsvarende bevarer vi store dele af de tørre krat, som huser rådyr, sangfugle og insekter. I meget tæt samarbejde med biologer og miljøingeniører fra MOE sikres en rig natur, der kommer de mange sjældne dyrearter på området til gode, ligesom alle huse er opført i træ.

  Landsbykvaliteter

  Landsbyen, med dens sammentømrede fællesskab og byliv samt nære relation til naturen, har været en inspirationskilde for designet. Med den nye masterplan bringes de oprindelige byrumskvaliteter som gadekæret, de grønne korridorer og den tætte bymidte ind i en ny og bæredygtig bydel.

  Selve bygningsmassen er brudt op i tre små enheder, en serie af ’landsbyenklaver’. Den mindre skala giver mulighed for, at der kan opstå fællesskaber i de respektive nabolag. Mellem de tre landsbyer løber brede naturkiler, der sikrer fri bevægelse for alle arter, og lader Fælleden sive igennem kvarteret. På den måde fungerer de tre enklaver som tre små øer i et grønt hav.

  Det er ikke nyt, at vi i Danmark bygger i det åbne landskab. I 1500 år har vi etableret landsbyer og bosætninger rundt om i det danske land, hvor mennesket og naturen har levet i pagt med hinanden.

  ”Ligesom de traditionelle landsbyer ligger Fælledby for sig selv i åbent naturlandskab. Det giver en mulighed for at skabe et helt særligt sted, men rummer også et ansvar for at være særligt nænsom og ydmyg i tilgangen. Potentialet er at bygge en ny by til de klima- og naturbevidste unge, der savner nye løsninger på, hvordan man kan bo mere bæredygtigt og i bedre balance med naturen. For os er det her et svar på, at det kan lade sig gøre,” siger Signe Kongebro.

  Forud for konkurrencen har der været et indgående borgerforløb, hvor Københavns borgere har givet inputs til de konkurrerende teams.

  ”Det er et spændende og nytænkende vinderforslag, der ikke ligner noget, vi har set før i Københavns øvrige bydele. Meldingen fra den forudgående borgerinddragelse var helt klar: der var bekymring for, hvordan vi passer godt på fælledens natur og dyr, samtidig med, at det er vores opgave at etablere en ny bydel. Vi har stor fokus på vigtigheden af, at Vejlands Kvarter skal udvikles på fælledens præmisser,” siger adm. direktør i By & Havn, Anne Skovbro. 

  Bydel i træ

  Alle boliger i Fælledby kan bæredygtighedscertificeres. By & Havn har med Pension Danmark fra starten stillet krav om træ som gennemgående byggemateriale i Vejlands Kvarter for at skabe et så bæredygtigt kvarter som muligt.

  Fælledby bliver Københavns første bydel i træ. Samtidig sikrer kvarteret boliger til både børnefamilier, studerende og seniorer, og alle boliger får både udsyn og adgang til grønne områder.

  Masterplanen Fælledby er vinderen i en national designkonkurrence udstedt af By & Havn. Den er designet sammen med Moe.