Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Jakob Strømann-Andersen udvalgt til Innovationsfondens Erhvervsforskerudvalg

  Partner i Henning Larsen, Jakob Strømann-Andersen, indtræder i Innovationsfondens Erhvervsforskerudvalg. 

 • Folketingets partier har netop indgået en aftale om fordeling af forskningsreserven for næste år. Aftalen indebærer, at Innovationsfonden får tildelt et historisk højt bevillingsbudget på knap 1,9 mia. kr. til næste år. Et historisk højt bevillingsbudget, der giver Innovationsfonden en endnu vigtigere rolle i at accelerere den grønne omstilling i Danmark.

  Erhvervsforskerudvalget er et fagligt rådgivende udvalg, som har til opgave at træffe afgørelse om nye ansøgninger til ErhvervsPhD- og ErhvervsPostdoc-ordningerne samt assistere Innovationsfonden i forskningsfaglige spørgsmål.

  Partner i Henning Larsen, Jakob Strømann-Andersen, er netop indtrådt i udvalget som nyt medlem.

  Erhvervsforskere har de seneste 10 år været en fast del af staben hos Henning Larsen. Arbejdet med erhvervsforskere har ikke kun handlet om at skabe innovation på de enkelte byggeriet, men i lige så høj grad om at tage ansvar for innovation i branchen, siger Partner Jakob Strømann-Andersen:

  ”Det er vigtigt, at vi som kreativ virksomhed tager et bredt og aktivt ansvar for fremtidens forskning og innovation”, udtaler han.  

  ”Jeg vil arbejde for, at vi i udvalget fastholder et stærkt fokus på ny forskning, der understøtter digital innovation, cirkulær omstilling og tværfaglige partnerskaber.”

  Erhvervs-ph.d-er skaber værdi

  En Erhvervs-ph.d. er et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt og en ph.d.-uddannelse, der gennemføres i samarbejde mellem en virksomhed, en kandidat og et universitet. Innovationsfonden får ved hver ansøgningsrunde ca. 115 ansøgte projekter og der bevilliges ca. 120 mio. kr. til de projekter, der fagligt godkendes.

  Henning Larsen var blandt de første arkitektvirksomheder i Danmark, som ansatte erhvervsforskere. Det er nu 10 år siden, og i alt 9 erhvervsforskere har været tilknyttet tegnestuen. Samarbejdet med forskerne har gennem årene skabt stor værdi for virksomheden og givet større mod til at få forskere fra helt andre fagområder ansat.

  ”Da jeg startede min egen erhvervs Ph.d. på tegnestuen for snart 10 år siden, var det et nybrud. ’Hvorfor skal vi det? Forskning er tungt, kedeligt og hører til på universiteterne’, blev der sagt. Det er der ingen, der siger mere, forskningen er blevet en del af tegnestuens hverdag og DNA,” siger Jakob Strømann-Andersen, der nu skal være med til at træffe afgørelse om erhvervs-phd’er.