• Jakob Strømann-Andersen

  Position
  Director, Innovation and Sustainability/ Partner
  Phone
  +45 8231 3169
  Phone2
  +45 6035 2169
  Email

  Jakob er partner og leder af Henning Larsens Sustainability Engineering og Landscape Designafdeling, der udvikler løsninger inden for bæredygtigt design. Foruden en baggrund som civilingeniør og Ph.D., er Jakob både LEED og WELL akkrediteret samt DGNB certificeret auditør med speciale i et sundt, bæredygtigt og energieffektivt design. Jakobs arbejde er fokuseret på det holistiske samspil mellem teknik, arkitektur og moderne teknologi, og hvordan integreret design kan danne grundlag for vellykkede bæredygtige byer og bygninger.

  Jakob har stor erfaring med udvikling, implementering og dokumentation af projekters bæredygtighed baseret på parametre som lys, skygge, sol, vind, geometri og forholdet mellem by og landskab. Jakob har gennem en række profilerede projekter fra domiciler og kultur- og rådhuse til universitets og forskningsbyggerier, herunder SDU i Danmark, Kiruna Rådhus i Sverige, European Spallation Source i Sverige og Cincinnati University of Business i USA, opnået stor erfaring med at integrere bæredygtighed tidligt i projektet, så det bliver en naturlig del af designprocessen. Jakobs deltagelse på det kreative team er en garanti for, at projektets overordnede visioner om bæredygtighed integreres tidligt i processen både ud fra et miljømæssigt, et social og et finansielt synspunkt.

  Foruden sin rolle som leder af tegnestuens bæredygtighedsafdeling, forvalter Jakob også Henning Larsens unikke Ph.D.-program i samarbejde med bl.a. Danmark Tekniske Universitet, Massachusetts Institute of Technology og École polytechnique fédérale de Lausanne. Jakob er hovedvejleder på tre af Ph.D.'er fra de tekniske universiteter, hvor ansvaret er at implementere forskningsresultaterne til kommerciel værdi for virksomheden. Dertil holder Jakob ansvaret for en række fondsfinansieret udviklingsprojekter fra bl.a. MUDP, El-forsk og Realdania. Senest er Jakob, i begyndelsen af 2020, blevet udvalgt som medlem til Innovationsfondens Erhvervsforskerudvalg.

  Ansættelse

  Henning Larsen, 2008
  Forelæser, Danmarks Tekniske Universitet
  Forelæser, Det Kongelige Danske Kunstakademis Arkitektskole, 

  Uddannelse

  ErhvervsPhD, Danmarks Tekniske Universitet, 2011
  MSc Civil Engineering, Danmarks Tekniske Universitet, 2008
  Visiting Researcher, University of California Berkeley, College of Environmental Design, 2008
  Bachelor, Architectural Engineering, Danmarks Tekniske Universitet, 2005

Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling