Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling
 • Novo Nordisk står for globalt lederskab og innovation inden for diabetesbehandling. Vi har skabt et cirkulært hovedsæde, hvor medarbejdere og ledelse altid har følelsen af at være forbundet med omverden. En spiralformet trappe løfter sig op igennem bygningen fra foyeren i stueetagen til direktionsgangen under taget. Et spektakulært ovenlys giver kig til himlen og kaster et smuk skær i hele atriumrummet. Vores valg af bæredygtige materialer, hovedsageligt fra Skandinavien, bidrager til et sundt indeklima og arbejdsmiljø. Hovedsædet, der ligger i en grøn naturpark i hjertet af virksomhedens campus, samler medicinalvirksomhedens administrative personale og ledelse i en bemærkelsesværdig, bæredygtig bygning.

 • Sundt indeklima

  Materialestrategien er afgørende, hvis man vil opnå et optimalt indeklima og et sundt arbejdsmiljø for de ansatte. Materialerne til Novo Nordisk-byggeriet er derfor nøje afstemt og udvalgt på baggrund af viden om ressourceeffektivitet og miljøpåvirkning med henblik på at skåne naturen mest muligt.

  Alle træprodukter i huset er FSC-certificeret, og for at undgå lange transportveje er der ydermere anvendt materialer primært fra Skandinavien og Nordeuropa. Der er i tæt samarbejde mellem arkitekter og ingeniører, udviklet en lofttype, som understøtter fortrængningsventilation. Det sikrer en jævn udskiftning af luften og minimerer trækgener. Anvendelsen af indendørs silikatmaling mindsker afgasning i huset.

 • Moderne arbejdspladser

  Indretningen af arbejdspladserne i Novo Nordisk-byggeriet afspejler et ønske om konstant læring og udvikling. Arbejdsmiljøet tager afsæt i virksomhedens værdigrundlag og fremmer videndeling og tværfaglige samarbejder med henblik på øget innovation og effektivitet i organisationen.

  En fleksibel og åben planløsning øger medarbejdernes indflydelse på tilrettelæggelsen af deres arbejdsdag og bidrager til en naturlig interaktion kollegerne imellem. I en afdeling eksperimenterer koncernen med et fuldstændig frit arbejdsmiljø, hvor ingen medarbejdere har faste pladser. Henning Larsen har udviklet en designguide for brug af materialer og farver i hovedkvarteret. Byggeriets arkitektur og indretning er blevet retningsgivende for Novo Nordisk nye kontorer verden over.