• Frederiksbjerg Skole

   Elevernes entusiasme og glæde smitter af på alle, der besøger Frederiksbjerg Skole i Aarhus. Her kan man bevæge sig på mere end 100 måder skoledagen igennem.

   • Beliggenhed
    • Aarhus, Danmark
   • Bygherre
    • Aarhus Kommune
   • Areal
    • 15.000 m²
   • Status
   • Ydelser
   • Team
    • Hoffmann, GPP Arkitekter, Møller & Grønborg, Niras
   • Show more
  • Frederiksbjerg Skole er en nyskabende skole i Danmark. Det er en af de første skoler designet til at leve op til den nye folkeskolereforms krav om, at elever skal bevæge sig mere i løbet af skoledagen. Rundt omkring i huset opfordres børnene af klatretrapper, tarzanbaner og legeredskaber, der gør turen fra a til b til en motorisk og sjov udfordring. Her kan ikke undgå at bevæge sig. Og resultatet er bedre indlæring og højere testresultater. I stamlokalerne har vi lavet specialindrettede zoner, der danner ramme om oplæg, gruppearbejde og individuel fordybelse

  • Lys og læring

   Mangfoldigheden i lysintensitet, farvegengivelse og dagslysets variation har stor betydning for oplevelsen af tid og rum.

   Bearbejdningen af dagslyset udgør derfor en vigtig brik i udviklingen af et varieret og inspirerende læringsmiljø.

    I designet af skolens facade har vi derfor arbejdet med en graduering af vinduernes størrelse, så vinduerne er størst i midten, mindre i toppen og mindst i bunden. Det varierede vinduesmønster gør, at daglyset får mulighed for at komme ind i bygningen på en både naturlig og varieret måde. På denne måde kan det bruges i  en bred vifte af læringssituationer. Hos Henning Larsen arbejder vores forskere hele tiden med at undersøge virkningerne af både daglys og kunstlys. I Frederiksbjerg Skole har vi arbejdet med en bevidst brug af fokuseret kunstlys i klasselokalerne. Vores forskning viser, at man rent faktisk kan sænke støjniveauet i klasselokalerne ved at bruge fokuserede lyskilder som pendellamper.

   Jette Bjørn Hansen, skoleleder:

   “Jeg tror, at vi får gladere, men også dygtigere, børn. Elever, som bliver optaget af faglighed, er glade elever.”

  Newtonsoft.Json.JsonSerializationException: Error converting value {null} to type 'System.Decimal'. Path 'focalPoint.left'. ---> System.InvalidCastException: Null object cannot be converted to a value type.
    at System.Convert.ChangeType(Object value, Type conversionType, IFormatProvider provider)
    at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.EnsureType(JsonReader reader, Object value, CultureInfo culture, JsonContract contract, Type targetType)
    --- End of inner exception stack trace ---
    at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.EnsureType(JsonReader reader, Object value, CultureInfo culture, JsonContract contract, Type targetType)
    at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.SetPropertyValue(JsonProperty property, JsonConverter propertyConverter, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerProperty, JsonReader reader, Object target)
    at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateDynamic(JsonReader reader, JsonDynamicContract contract, JsonProperty member, String id)
    at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateObject(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
    at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.SetPropertyValue(JsonProperty property, JsonConverter propertyConverter, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerProperty, JsonReader reader, Object target)
    at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.PopulateObject(Object newObject, JsonReader reader, JsonObjectContract contract, JsonProperty member, String id)
    at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.CreateObject(JsonReader reader, Type objectType, JsonContract contract, JsonProperty member, JsonContainerContract containerContract, JsonProperty containerMember, Object existingValue)
    at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.Deserialize(JsonReader reader, Type objectType, Boolean checkAdditionalContent)
    at Newtonsoft.Json.JsonSerializer.DeserializeInternal(JsonReader reader, Type objectType)
    at Umbraco.Core.Serialization.NoTypeConverterJsonConverter`1.ReadJson(JsonReader reader, Type objectType, Object existingValue, JsonSerializer serializer)
    at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.DeserializeConvertable(JsonConverter converter, JsonReader reader, Type objectType, Object existingValue)
    at Newtonsoft.Json.Serialization.JsonSerializerInternalReader.Deserialize(JsonReader reader, Type objectType, Boolean checkAdditionalContent)
    at Newtonsoft.Json.JsonSerializer.DeserializeInternal(JsonReader reader, Type objectType)
    at Newtonsoft.Json.Linq.JToken.ToObject(Type objectType, JsonSerializer jsonSerializer)
    at Newtonsoft.Json.Linq.JToken.ToObject[T](JsonSerializer jsonSerializer)
    at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty.<.ctor>b__0()
    at System.Lazy`1.CreateValue()
    at System.Lazy`1.LazyInitValue()
    at Umbraco.Web.PublishedCache.XmlPublishedCache.XmlPublishedProperty.<.ctor>b__1()
    at System.Lazy`1.CreateValue()
    at System.Lazy`1.LazyInitValue()
    at Umbraco.Web.Models.PublishedContentBase.get_Url()
    at ASP._Page_app_plugins_customgrideditors_projecttextwithcarousel_index_cshtml.Execute() in c:\inetpub\hlProd\App_Plugins\CustomGridEditors\ProjectTextWithCarousel\index.cshtml:line 30
    at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy()
    at System.Web.Mvc.WebViewPage.ExecutePageHierarchy()
    at System.Web.WebPages.WebPageBase.ExecutePageHierarchy(WebPageContext pageContext, TextWriter writer, WebPageRenderingBase startPage)
    at Umbraco.Core.Profiling.ProfilingView.Render(ViewContext viewContext, TextWriter writer)
    at System.Web.Mvc.Html.PartialExtensions.Partial(HtmlHelper htmlHelper, String partialViewName, Object model, ViewDataDictionary viewData)
    at ASP._Page_Views_Shared_Grid_cshtml.<>c__DisplayClass1.<RenderControl>b__0(TextWriter __razor_helper_writer) in c:\inetpub\hlProd\Views\Shared\Grid.cshtml:line 29
  • Gamle mursten får nyt liv

   Den nye skoles facader er opført i genbrugstegl. Genbrugsmursten er bedre for miljøet. CO2-udledningen ved rensning af gamle mursten er lavere end ved produktionen af nye.

   Nogle af de ældste mursten er fra det gamle amtssygehus i Aarhus, som blev opført i 1880’erne.

   Andre stammer fra Sct. Annagades Skole, der tidligere lå på samme adresse som den nye Frederiksbjerg Skole. De patinerede teglsten er solide, udstråler tryghed og passer godt ind i omgivelserne i det historiske kvarter. Stenene rummer også en historie om de byggerier, de kommer fra; de har forskellige nuancer og nogle af dem bærer navne fra de tidligere ejendomme, de var en del af.

  Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling