• Landskab

  Hvad nu hvis adgang til nature var en rettighed for alle mennesker, som lever i byer? Vores team af landskabsarkitekter tilbyder services inden  for urbane områder, byplanlægning, klimatilpasning, regnvandshåndtering, beplantningsplaner og biophilic design.

 • En grøn facade, der trækker vejret lige uden for dit vindue, lyden af silende regn, der bliver genanvendt i et bassin – natur i byen, uanset i hvilket et omfang, får os til at føle os som mennesker. Hos Henning Larsen, arbejder vi med landskabsarkitektur, der løser sociale, urbane og klimamæssige udfordringer.

  I større grad end nogensinde før vælger mennesker at bo i byen. På samme tid udfordrer klimaforandringerne det byggede miljø og naturens ressourcer svinder ind.

  Vi har brug for natur i vores byer for at skabe sunde, velbalancerede miljøer for mennesker at bo og leve i. Vi har brug for naturen til at regulere og afbøde klimaforandringer som skybrud, stigende vandstand og højere temperaturer.

  Vi tilbyder forskellige ydelser inden for landskabsarkitektur til både private og offentlige kunder, der ønsker at bygge med succes for både nutiden og fremtiden. Ved at bruge naturen som ressource, er vores projekter fokuseret mod at regulere udendørs komfort, sætte sociale møder i spil og øge mental sundhed, samtidig med at vi søger at løse komplekse sikkerheds- og miljømæssige udfordringer.

  Vores team arbejder tæt sammen med vores ingeniører og forskere, der studerer mikroklimatiske forhold. Baseret på denne data, tilbyder vi vores kunder designs, der næsten usynligt sammensmelter inde og ude. Vi designer til et aktivt udendørsmiljø, hvor delte urbane områder og landskaber kan sikre møder mellem mennesker, på tværs af sociale og kulturelle forskelle, køn og alder.

  Vi skaber værdi ved at integrere en høj grad af biodiversitet i de bygninger, vi designer - gennem taghaver, vertikale haver og grønne facader. Grønne områder er steder, hvor mennesker trives; har lyst til at leve, arbejde og tilbringe deres tid. De stimulerer vores sanser, øger vores sundhed, opsamler og forsinker regnvand, reducerer vind og partikelforurening, alt imens de reducerer byens CO²-aftryk.

  Vores team af landskabsarkitekter tilbyder services inden  for urbane områder, byplanlægning, klimatilpasning, regnvandshåndtering, beplantningsplaner og biophilic design.

Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling