• Design med viden

  Forskning og innovation er en naturlig del af designprocessen hos Henning Larsen. Vi tror på, at en vidensbaseret tilgang til design og arkitektur fører til de mest bæredygtige løsninger.

 • God arkitektur er bæredygtig arkitektur. Hos Henning Larsen forstår vi bæredygtighed som en tilgang til design, hvor det handler om at tilføre alle aspekter af designudviklingen relevant viden. På denne baggrund kan bygherre og rådgiver i samråd træffe de bedste beslutninger.

  Forskning spiller en central rolle i vores arbejde, og vi betegner også vores arbejdsmetode som vidensbaseret design. Vores overordnede mål er, at skabe langsigtede, integrerede løsninger, så bygningen kan møde fremtidens behov – både miljømæssigt, socialt og økonomisk.

  Vores hold bestående af arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og ph.d.er forsker i dagslys og kunstlys, bæredygtige materialer, facadedesign, akustik og bæredygtig byudvikling. Afdelingen bidrager til Henning Larsens projekter i tæt samarbejde med tegnestuens øvrige designere, men tilbyder også eksterne ydelser inden for revision og analyse af eksisterende bygninger samt udvikling af nye designløsninger.

 • Ydelser

 • Energidesign

  40 procent af en bygnings energiforbrug er låst i designet. Af samme grund har energioptimering været en integreret del af Henning Larsens designproces i mere end et årti. Vores hold af arkitekter, ingeniører, landskabsarkitekter og forskere arbejder kontinuerligt på at minimere behovet for opvarmning, nedkøling, ventilation og belysning ved hjælp af integrerede løsninger og den seneste teknologi. Vi udvikler individuelle strategier for enkeltbygninger og masterplaner samt tilbyder analyse og optimering af eksisterende bygninger.

  Dagslys og kunstlys

  Dagslys har altid spillet en central rolle for Henning Larsens arkitektur. Hvad enten det handler om arkitektur, landskabsdesign eller byplanlægning, arbejder arkitekter og ingeniører tæt sammen med vores forskere og lysspecialister på at implementere den seneste viden. Gennem kvalitative og kvantitative simulationer af dagslys og kunstig belysning arbejder vi på at forøge de sanselige kvaliteter og mindske energiforbruget. Vi tilbyder også revision af eksisterende belysning og dagslyskvalitet. 

  Materialeanalyse

  Materialevalg påvirker det arkitektoniske design såvel som miljøet. For at opnå den bedst mulige forståelse af forskellige byggematerialers kvaliteter, tilbyder vores in-house materialeekspert en bredspektret materiale analyse. Analysen kan danne grundlag for en overordnet materialestrategi eller udarbejdes komparativt mellem udvalgte materialer. I analysen arbejder vi med følgende parametre: life cycle costing (LCC), life cycle assessment (LCA), kortlægning af de forhold materialerne er produceret under, screening af sundhedsskadelige stoffer samt screening af indendørs luftkvalitet.  

  Facadedesign

  Arkitekter, bygningskonstruktører og ingeniører arbejder tæt sammen med vores ph.d.er i facadeløsninger på at skabe state-of-the-art facadedesign. Vores mål er at skabe bæredygtige facadeløsninger passende til projektets øvrige design, funktion, budget og tidsplan. Vi tilbyder at udvikle facadestrategier for projekter under udvikling eller udføre revision af eksisterende facader med fokus på energioptimering, anvendelighed, æstetik og vedligehold. 

  Klimatilpasning

  Water Sensitive Urban Design (WSUD) er et redskab inden for landskabsplanlægning og ingeniørrådgivning, som integrerer den urbane vandcyklus - regnvand, grundvand, spildevand og vandforsyning - i selve designet. Målet er at minimere den miljømæssige forringelse og samtidig øge de æstetiske og rekreative værdier.

  Mikroklimaanalyse

  Klimatilpasset design er en af Henning Larsens specialiteter. Vores arkitekter og ph.d. i mikroklima anvender detaljeret vejrdata og beregninger på opfattet vejrforhold som designparameter til at forbedre uderummene imellem og omkring bygninger. Vi anvender denne tilgang på projekter i alle størrelser – fra optimering af specifikke ankomstforhold til strategier for byplanlægning. Ved at arbejde med højde, orientering og tæthed af bygningsdesignet har vi for eksempel forlænget sommeren med flere uger i områder på den nordlige halvkugle og sænket temperaturen i ørkenbyen Riyadh, så der kan bygges et pulserende finansdistrikt. 

  Akustisk indeklima

  Akustik har afgørende betydning for menneskers produktivitet og velbefindende. Hos Henning Larsen anvender vi simulatorer og detaljerede beregninger til at optimere den akustiske komfort. Seneste har vi eksperimenteret med at implementere akustiske simulationer i virtual reality-værktøjer for at sikre, at de akustiske løsninger bliver integreret som en del af designet så tidligt som muligt. Vi tilbyder også analyser af eksisterende projekter med henblik på at sikre lovgivningsmæssige krav til akustikforhold. 

  Certificeringer

  Vi tilbyder rådgivning og dokumentation inden for LEED, DGNB, BREEAM, WELL og lignende certificeringsprocesser for projekter i alle skalaer – fra dele af en bygning til byplanlægning. Revisionen kan udføres på hele eller dele af færdige byggerier, foreslåede koncepter eller designstrategier. Derudover tilbyder vi at evaluere bæredygtighedskoncepter udviklet af tredjepartskonsulenter. 

  • Optimering af dagslys

   I Nordeas hovedsæde i Ørestad Nord har vi arbejdet med at optimere dagslysindtaget, så alle arbejdspladser opnår en dagslysfaktor på 2%. Takket være den innovative facade når dagslyset helt ind til de skriveborde, der er placeret længst fra vinduerne. Det gør alle arbejdspladser lige attraktive og giver nogle meget fleksible storrumskontorer.

   Glasset, der er brugt i fremstillingen af facadeelementerne, er af meget høj kvalitet og med et lavt indhold af jern. Det giver en naturlig gengivelse af dagslyset og omgivelserne udenfor og bidrager til et komfortabelt optisk indeklima.

  Kontakt

Du har tilføjet et nyt link til din samling Du har slettet et link fra din samling