• Projekterende arkitekt med minimum 5 års erfaring

   Location: Oslo Application Deadline: 31/12/2019 23:59

  • Vi leter etter nye kolleger til vårt felles prosjektkontor på Radiumhospitalets Klinikk- og Protonbygg i Oslo –er det deg?

   AART, Momentum og Henning Larsen har etablert et felles prosjektkontor hvor vi sitter i samme rom og jobber tett sammen med ingeniører og byggherren. Vi er midt i en spennende prosess med å designe Norges første protonterapisenter som inngår i én av mange bygninger i Radiumhospitalet i Oslo. Blant annet har Henning Larsen tidligere oppført en markant forskningsbygning som protonsenteret blir nabo til.

   Som projekterende arkitekt…
   blir du en del av Radiumprosjektet og et prosjekteringsteam på 15 arkitekter hvor 5 er ansatt hos AART, 5 hos momentum og 5 hos Henning Larsen. Selve ansettelsesavtalen vil bli med en av disse tre firmaene etter avtale.

   Dine hovedoppgaver blir å designe løsninger, utarbeide og vedlikeholde Revit modell, samt å produsere arbeidstegninger.

   Du er en suksess i stillingen når du: 
   • er god til å samarbeide i et tverrfaglig miljø
   • bevarer fokus og leverer til den avtalte tid og kvalitet
   • forstår din rolle i prosjektorganisasjonen

   Er du vår nye kollega…
   er du en norsktalende arkitekt med minimum 3 års prosjekteringserfaring. Du har arbeidet med BIM modellering og har lyst til å beskjeftige deg med komplekse bygg. Som person er du en lagspiller, som enkelt inngår i samarbeidsrelasjoner med både interne og eksterne samarbeidspartnere. Du tar ansvar, agerer selvstendig og proaktivt og er i stand til å tilpasse deg og navigere forskjellige nivåer i en prosjektorganisasjon.

   Om AART
   AART er en dansk arkitektbedrift med 150 ansatte på kontorer i Oslo, København og Århus. Herfra rådgiver AART byggherrer over hele Skandinavia og er aktuelt engasjerte i utviklingen av mer enn én million kvadratmeter innenfor bolig, utdanning, kultur, næringsliv, helse og byplanlegging – fra Norges kulturelle flaggskip, Vikingtidsmuseet i Oslo, til Sveriges største gymnasium, Hedda Anderssongymnasiet i Lund, og Danmarks kanskje mest deleøkonomiske kontorbygg, Pakhusene i Aarhus.

   Om Momentum
   Momentum Arkitekter AS er et arkitektkontor med variert oppdragsportefølje. Vi arbeider for tiden med prosjekter som sykehus, anlegg, farmasøytisk industri, kontorbygg, ulike typer utredninger og byggherrerådgivning. Se våre hjemmesider for mer informasjon www.momentumark.no.

   Om Henning Larsen
   Henning Larsen er en internasjonal arkitektvirksomhet med sterke skandinaviske røtter. Vårt mål er å skape dynamiske og bærekraftige bygninger og byer som gir langvarig verdi for våre brukere og det samfunnet og den kulturen de er en del av. Arkitektvirksomheten ble grunnlagt i 1959 og har ca. 300 ansatte. Utover hovedkontoret i København, har vi kontorer i München, New York, Hong Kong, Oslo og på Færøyene. Se våre hjemmesider for mer informasjon www.henninglarsen.com

   Apply Now

   Contact person:
   Mette Bay Holm
   Global HR Manager
   +45 82 33 30 00

  You have added a new link to your collection You have deleted a link from your collection