• Arkitekt med erfaring innen komplekse bygg til Henning Larsens kontor i Oslo

   Location: Oslo Application Deadline: As soon as possible

  • Vårt norske kontor er midt i en spennende utvikling!
   Vi søker en kandidat som har erfaring fra komplekse bygg, gjerne fra helse eller forskningsbygg. Erfaring med brukerprosess og tidlig fase er en fordel.

   Du vil inngå...
   i et eller flere prosjekter, og det forventes at du tar ansvar og er proaktiv. Det vil være mulighet for å medvirke i et prosjekt fra oppstart, og det forventes at du vil inngå i flere prosjekter det kommende året. Vi ser etter er en arkitekt som tar initiativ, engasjerer seg og som er nysgjerrig på å sette seg inn i nye utfordringer.

   Du er en suksess i stillingen, når du er:
   • Engasjert og nysgjerrig
   • God til å samarbeide i et tverrfaglig miljø
   • Bevarer fokus og leverer til den avtalte tid og kvalitet
   • Arbeider proaktivt og selvstendig med dine ansvarsområder

   Vår ideelle kandidat…
   er norsk- eller dansktalende arkitekt med minimum 3 års erfaring.

   Som person er du en lagspiller som enkelt inngår i samarbeidsrelasjoner med både interne og eksterne samarbeidspartnere og er i stand til å tilpasse deg og navigere på flere forskjellige nivåer. Du tar ansvar og kommer i mål med dine oppgaver med den riktige kvalitet.

   Vi er et internasjonalt team, og på kontoret snakker vi både norsk og dansk. Derfor forventes det at du håndterer et av disse språkene flytende.

   Om Henning Larsen
   Henning Larsen er en internasjonal arkitektvirksomhet med sterke skandinaviske røtter. Vårt mål er å skape dynamiske og bærekraftige bygninger og byer som gir langvarig verdi for våre brukere og det samfunnet og den kulturen de er en del av. Arkitektvirksomheten ble grunnlagt i 1959 og har ca. 300 ansatte. Utover hovedkontoret i København, har vi kontorer i München, New York, Hong Kong, Oslo og på Færøyene. Se våre hjemmesider for mer informasjon www.henninglarsen.com

   Apply Now

   Contact person:
   Anette Karstenskov
   HR Manager
   +45 82 33 30 00

  You have added a new link to your collection You have deleted a link from your collection