• Country Market Director for Norway

   Location: Oslo Application Deadline: 11/10/2020 23:59

  • Rambøll og Henning Larsen har slått seg sammen for å skape et selskap i verdensklasse. Vår felles ambisjon er å demonstrere at arkitektur, ingeniørvitenskap, integrert design og sterke digitale løsninger skaper bære-kraftige løsninger for fremtiden. Med 16 500 arkitekter, ingeniører og øvrige eksperter i 35 land, styrker selskapet posisjonen i nøkkelmarkeder som Norden, USA, Tyskland og Asia, hvor begge virksomheter har hatt fokus de siste årene.

   Rambøll og Henning Larsen har opp gjennom årene samarbeidet om en rekke ikoniske prosjekter, som Harpa Konsert- og Konferansesenter i Reykjavik og Operaen i København. I tillegg har man på hver sin kant hatt en bred prosjektportefølje av alt fra anerkjente kulturbygg til undervisningsbygg for fremtiden.

   Vi har høye ambisjoner og inviterer deg nå til å ta i bruk din kompetanse og ledelseserfaring for å lede den nye markedsenheten i Norge, Arkitektur, Landskap og Urbanisme, som vil bestå av ca. 100 arkitekter og interiørarkitekter spredt på 5 kontorer (Arendal, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Oslo) og ca. 70 landskapsarkitekter, urbanister og planleggere fordelt på alle våre kontorer.

   Din første oppgave vil være å arbeide med integrasjonen mellom selskapene for bygge kultur og samhold. Det er viktig at du ser styrkene og vekstpotensialet i våre medarbeidere og allerede opparbeidet posisjon, og kan raskt bygge videre på dette. Vi ønsker at markedsenheten skal skape en tydelig posisjon både blant våre kunder og samarbeidspartnere.

   Dine hovedoppgaver og ansvarsområder:
   • Ledelses – og personalansvar for markedsenheten
   • Resultat – og salgsansvar
   • Bygge faglig stolthet og felles kultur i markedsenheten
   • Bygge merkevarens synlighet og tillit i markedet

   Vi ser for oss at du har en personlighet som vekker tillit og skaper entusiasme hos medarbeidere, at du er en god relasjonsbygger mot kunder og samarbeidspartnere og brenner for bærekraft. Det er en fordel om du har god kjennskap til det norske markedet, samtidig som du gjerne har eller har hatt internasjonale oppdrag.

   Du har ledet i en større organisasjon og vet hva det kreves både administrativt og organisatorisk samtidig som man har et kommersielt fokus. Du vil rapportere direkte til global markedsdirektør for Henning Larsen, Mette Kynne Frandsen. Du vil inngå i hennes globale ledergruppe.

   Du vil samtidig arbeide i Rambølls norske ledergruppe sammen med våre andre markedsenheter: Bygg, Samferdsel, Vann, Helse & Miljø og Management Consulting.

   Rambøll Norge er ansvarlig for rekrutteringen ved Recruiting Lead Rambøll, Lene Rutle, +47 99 20 36 04.
   Du er også velkommen til å kontakte Amrop Delphi ved Randi Flugstad, +47 90 58 41 38, om du er interessert og ønsker en prat konfidensielt.

   Vi behandler søknader fortløpende og frist er 11.10.2020.

   Apply Now

  You have added a new link to your collection You have deleted a link from your collection