You have added a new link to your collection You have deleted a link from your collection
;
    • Henning Larsens Fond hædrer tre arkitekter

      Henning Larsens Fond hædrede i år arkitekt Mette Lange, landskabsarkitekt Marianne Levinsen og arkitekt Hans Peter Hagens. Det skete på stifterens fødselsdag den 20. august.

    • Om tildelingen til Marianne Levinsen skriver fondens bestyrelse i motiveringen: ”Marianne Levinsen har siden sin afgang i 1995 og start på egen tegnestue i 2002 arbejdet alsidigt som landskabsarkitekt med byrum og landskab fra stor til lille skala. Det sker altid med menneskelighed og indlevelse. Samtidig sker det også med stor viden og talent. Man kan fremhæve Munkegårdsskolen med de grafiske elementer, CBS Campus på Frederiksberg med den rette linje og Tietgen-kollegiet, der er formet over cirklen. Det er som om, jo enklere og stærkere grebet er, jo mere uimodståeligt synes værkerne nærmest at gennemtrænges af denne magiske poesi. Man føler sig ikke alene. Man oplever landskabsrum og byrum animerede uanset hvor befolkede de er.” Arkitekt Mette Lange modtager en tildeling fra fonden for sit arbejde med skoler til indiske børn: ” Mette Lange har i sin fine produktion valgt at bruge tid på at designe skoler til oversete indiske børn af de forældre, der går under begrebet rejsende arbejdere – det 21. århundredes daglejre. Det er skoler, der er flydende, så de kan følge børnene og forældrene i deres arbejde langs Tiracol Floden i Goa. Det er meget, meget småt og endnu større på samme tid. Og så er det desuden smukt – rigtigt smukt, som noget kan være, når det ikke er smukt, fordi det er æstetisk manieret, men derimod på samme tid konstruktivt og funktionelt avanceret. Der er mange måder at være arkitekt på i det 21. århundrede. Mette Lange viser gennem sine bygninger, at man på samme tid kan tegne huse i Danmark og Indien, der med enkle virkemidler bygger på og udvikler den danske arkitektoniske tradition til ukunstlede, men delikate højdepunkter i rum, lys og materialevirkninger.” Arkitekt Hans Peter Hagens tildeles støtte til en bog om Torvehallerne i København: ”Henning Larsens Fond hædrer Hans Peter Hagens for hans indsats gennem årene for, at Torvehallerne er blevet en realitet og gennemført med succes til glæde for mange københavnere i deres dagligdag. Ikke blot har han haft visioner om torvehaller, han har også en drøm om, at hver en by i Danmark skulle rumme en paradishave dvs. et poetisk og æstetisk ånderum, hvor de fem sanser kunne blive stimuleret.” Mette Lange, Marianne Levinsen og Hans Peter Hagens tildeles hver 100.000 kr. Henning Larsens Fonds bestyrelse består af arkitekt Troels Troelsen (formand), direktør og arkitekt Kent Martinussen, Dansk Arkitektur Center, arkitekt Ingela Larsson, mag.art. Bente Scavenius, cand.mag. Lone Backe og advokat Niels Bang. Henning Larsens Fond blev stiftet for private midler af arkitekt Henning Larsen i 2001 og har siden da hvert år foretaget uddelinger på stifterens fødselsdag, den 20. august. Fonden, som er almennyttig og almen velgørende, har til formål at støtte dansk arkitektur i bred forstand. En række danske arkitekter har modtaget prisen, og fonden har afholdt internationale konkurrencer om arkitekturfotografi, arkitekturtegning og at skrive om arkitektur.