• Lysets mester

  I 1959 grunnla Henning Larsen sin egen arkitektpraksis, hvor han var aktiv i mer enn 50 år. Henning ble ofte referert til som "Lysets mester", og var ansvarlig for utformingen av en rekke arkitektoniske arbeider i Danmark og internasjonalt.

 • Lysopplevelser kan bevege oss dypt på bare sekunder. Slike flyktige øyeblikk forblir ofte i minnene våre for alltid. Som gutt ble Henning Larsen fortryllet av måten lyset fylte en bygdekirke på Vest -Jylland. Senere besøkte han en historisk gårdsbygning på Friluftsmuseet, en del av Danmarks nasjonale museum. Takvinduet på gården gjorde et enormt inntrykk på ham. Måten lyset reflekterte fra den hvitkalkede mursteinen, dannet grunnlaget for hans senere arbeider - en mesterlig blanding av direkte og reflektert dagslys.

  Gjennom hele karrieren vendte han gang på gang tilbake til styrken i dagslyset. Hans prosjekter i Danmark inkluderer Klostermark -skolen i Roskilde, Enghøj kirke i Randers og Copenhagen Business Schools lokaler i Dalgas Have, Frederiksberg. Utenfor Danmark inkluderer prosjektene Universitetet i Trondheim, Dragvoll, i Norge, og hans mesterverk: Utenriksdepartementet i Riyad, Saudi Arabia.

  Ved Universitetet i Trondheim bryter dagslyset seg inn i bygningen fra utallige vinkler, og skaper en billedvev av lys for studentene og lærerne på jobb. Det sterke lyset fra himmelen skinner gjennom de store glassvinduene på bygningens tak. I Norge gjaldt det å fange mest mulig dagslys. I Utenriksdepartementet i Saudi -Arabia var det viktig å kontrollere og begrense mengden lys fordi det er overflod av det.

  Henning Larsens arbeid med dagslys var aldri monoton; det utforsket alltid overgangene mellom lys og skygge, mørke og klarhet. Det ble levende arkitektur for levende mennesker. Hans hovedverk, Gentofte bibliotek, har blitt beskrevet som et bibliotek som utstråler vennlighet. Den er designet for mennesker, ikke bare mugne bøker. Kjernen i hans tilnærming var prinsippet om at arkitektur har en forpliktelse overfor den virkelige verden og virkelige mennesker.

  Henning Larsen var forpliktet til en bestemt dansk tradisjon som dreide seg om å se til at prosjektene ble gjennomført og respektere materialene. Hele tiden mistet han aldri synet av denne tradisjonens forbindelser med fremmede kulturer. For eksempel deles tradisjonen med å bygge i stein av dansk og arabisk kultur. Han brakte verden inn i sine danske prosjekter, akkurat som han ga sine internasjonale prosjekter et umiskjennelig dansk preg.

  Fra praksisens ble grunnlagt i 1959 ble den preget av nysgjerrighet og et internasjonalt orientert perspektiv. Stockholms universitet, en av de første konkurransene studioet vant, førte til dets internasjonale gjennombrudd. Mange år senere, i en anmeldelse av Utenriksdepartementet i Riyadh, skrev en engelsk kritiker at Henning Larsen lyktes med det forfatteren Rudyard Kipling hadde erklært umulig: å forene Vesten og Østen.

  Gjennom hele karrieren søkte han å smelte sammen nåtiden med det tidløse. I et intervju fra 1992 diskuterte han problemet med at arkitekter alltid forfulgte det nyeste, og hvorfor han satte så stor pris på huset fra 1800-tallet som han kalte sitt hjem: “Det handler om å lage noe med kvaliteter som er vanskelig å snakke om: materialer, proporsjoner, belysning, størrelser og rytmer. Det er det som er viktig i hver stil, i hver periode - det er noe som forblir konstant tidløst, og derfor ikke har noe med tid å gjøre.”

  Henning Larsen gikk bort i 2013, og i dag er vi stolte over å bære hans navn. Hans nysgjerrige og smidige tilnærming til arkitektur og hans evne til å skyve grensene for hva som er mulig, forblir hjørnesteinene i vår praksis. Det har alltid handlet om prosjektene og vår kollektive innsats.

  Innsikten fra Universitetet i Trondheim, hvis naturlige belysning inspirerer studenter og lærere, lever videre i alle våre prosjekter - og i bærekraftavdelingens forskning om den positive innvirkningen dagslyset har på læring.

  Forståelsen for at arkitektur oppstår i en utveksling mellom kulturer - aldri i lukkede kretser - er en naturlig komponent i hvordan vi jobber. Erfaringen med at Utenriksdepartementet i Riyadh gir besøkende en følelse av å være i Danmark og den arabiske verden samtidig, er verdifull. Det representerer standarden som vi fortsetter å forfølge i alle våre prosjekter der kulturer møtes.

  Og vi er forpliktet til å alltid designe arkitektur for mennesker. Vi bringer rikelig med dagslys inn i kontorbygg og hovedkontorer, i bygninger designet for kunst og kultur, til skoler og universiteter og til sykehus der folk søker helbredelse. Vi gjør dette fordi dagslys gir glede og inspirerer til utforsking og interaksjon mellom mennesker. Dette er levende arkitektur.