• Frankfurt School of Finance and Management

  En skole som utdanner fremtidige ledere i et av Europas ledende finanssentre, bør oppmuntre til tett samspill mellom studenter, fakultet og næringsliv. Frankfurt School of Finance & Management har lykkes med å gjøre nettopp det.

  • Lokation
   • Frankfurt, Germany
  • Areal
   • 42,000 m² (452,000 ft²)
  • Status:
  • Klient
   • Frankfurt School of Finance & Management
  • Services:
  • Team
   • OSD, Solares Bauen, MOW Architekten, Man Made Land
  • Vis mer
 • Frankfurt School of Finance & Management summer med aktivitet. Studenter, professorer og representanter fra Frankfurts næringsliv møtes alle i det offentlig tilgjengelige indre gatebildet ─ Kunnskapens gate. Gaten er en hyllest til Die Zeil, Frankfurts store gamle handlegate, og et symbol på sammensmeltingen mellom byen og livet på skolen. Dette er en utdanningsinstitusjon med fokus på ambisiøs læring, forskning og rådgivning, oppnådd ved hjelp av menneskelig interaksjon og kunnskapsdeling.

 • Nye tilnærminger til læring

  Læring ved høyere utdanning er i stor grad basert på kunnskapsutveksling mellom studenter utenfor tradisjonelle klasserom, gjennom uformell dialog og sosial interaksjon. For å fremme variert læring tilbyr utformingen av Frankfurt School of Finance & Management et variert romlig oppsett som gjenskaper tradisjonell, hierarkisk undervisning.

  Som en manifestasjon av ambisjonen om å oppmuntre til læring utenfor klasserommene, består skolen av et rikt utvalg av rom, som dekker 61 rom for teamarbeid og uformelle møter, 38 seminarrom, elleve intime forelesningsrom formet som amfiteatre og ett auditorium.

  "Jeg er dypt overbevist om at personlige møter mellom mennesker har stor verdi for et økonomisk universitet som Frankfurt School of Finance and Management. Derfor er vår nye campus sentrert rundt kommunikasjon og åpenhet. Det er et sted for ambisiøs læring, forskning og rådgivning, som fungerer som en magnet og vil gi oss et stort løft på vei til å bli en av de beste handelshøyskolene i Europa,"Sier professor Dr. Udo Steffens, president for Frankfurt School of Finance & Management.

 • Dagslys forbedrer ytelsen

  Henning Larsen designer utdanningsinstitusjoner over hele verden, alt med sterkt fokus på menneskelig interaksjon og naturlig dagslys. En rapport fra World Green Building Council fra 2013 konkluderer med at studentene oppnår 5-14% høyere testresultater og lærer 20-26% raskere når de blir undervist i rom opplyst av naturlig dagslys.

  I Frankfurt School of Finance & Management skaper et spektakulært takvindu, kombinert med en forskjøvet posisjonering av de fem tårnene, en optimal flyt av naturlig dagslys inne i bygningen.

  Som arkitekter vet vi at lys er en av de viktigste faktorene i læring. Det hjelper til med å forbedre fokus og ytelse. Mitt håp og ambisjon er at de varierte, dagslysfylte områdene i Frankfurt School of Finance & Management i høy grad vil bidra til den viktige oppgaven med å utdanne en fremtidig arbeidsstyrke som vil utmerke seg innen hvert sitt spesialfelt og gi noe tilbake til byen Frankfurt,” sier Louis Becker, Partner og Design Principal ved Henning Larsen.