• På The Biotop er den naturlige verden sjelden langt unna. Bygningsoppsettet prioriterer tilgang til dagslys, frisk luft og grøntområder: Brede takvinduer oversvømmer atrier med sollys, utendørs balkonger kanter frodige gårdsplasser, og et terrassèrt grønt tak dekker bygningen. Vår design bygger på naturen for å bringe økt velvære inn på arbeidsplassen. Hver dag kan ansatte finne frisk luft og ro i bygningens grønne rom.

    Navnet ‘Biotope’ kommer fra gresk, som betyr “livssted” - er ment å gjenspeile bygningens vekt på bærekraftige materialer og grøntområder. The Biotope er designet etter en konseptuell visjon om en krusning av glass, lys og vegetasjon, og gjenspeiler oppdraget til et design som skaper plass for helse og fornyelse som tidligere kandidat til det nye European Medicines Agency.